ظرفیت دکتری پژوهشی سال ۹۰-۹۱ اعلام شد.

۳۹ مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی زیرمجموعه ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی مجری پذیرش دوره دکتری تخصصی پژوهشی هستند.

دکتری پژوهشی چیست؟

دوره دکتری تخصصی پژوهشی با تحقیق بر روی یک پروژه تحقیقاتی خاص، در حوزه علوم پایه و بالینی مرتبط با یکدیگر کار می کنند.

که به اعطای مدرک دکتری تخصصی پژوهشی می انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت پژوهشی و آموزشی است هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زمینه ای خاص و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند بستری جهت حل مشکلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبری پژوهش فراهم کنند.

شرایط ورود و چگونگی پذیرش در دکتری پژوهشی (مدارک مورد نیاز ) :

دانشجویان پس از طی مرحله “دوره عالی پژوهش(MPhil یا Master of Philosophy) و موفقیت در آن وارد دوره “دکتری تخصصی پژوهشی(Ph.D by Research) می شوند که پس از آن حق التحقیق به عنوان حقوق دریافت می کنند.

اسکن آخرین مدرک تحصیلی، اسکن کارت ملی یا شناسنامه، اسکن گواهی نمره زبان با حداقل های اعلام شده که شامل MHLE حداقل نمره ۵۰ (نمرات ۴۵ تا ۴۹ بصورت مشروط)، MCHE حداقل نمره ۵۰ و یا ۴۷۵ (نمرات ۴۵ تا ۴۹ و یا ۴۵۵ تا ۴۷۴ بصورت مشروط)، TOEFL حداقل نمره ۴۸۰ (شامل تافل های خارج از کشور و آزمون های تافل موسسه ETS که به دو صورت PBT و IBT و تحت نظر سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.) TOLIMO حداقل نمره ۴۸۰، IELTS حداقل نمره ۵ (مدرک آکادمیک) و MELAB حداقل نمره ۷۰ است نیز از جمله مدارک ثبت نام محسوب می شود.

مشاهده مراکز مجری دکتری پژوهشی و ظرفیت پذیرش آنها : به زودی از همینجا پیگیری کنید.