شیوه برگزاری آزمون ، مواد، منابع آزمون دکتری دانشگاه قرآن و حدیث  و ضرایب آن

ـ آزمون به صورت تشریحی و در دو نوبت صبح و عصر برگزار می گردد.

ـ مواد و منابع در دو بخش مشترک و اختصاصی رشته ها به شرح جداول زیر است.

 

۱) مواد امتحانی عمومی (مشترک) کلیه رشته ها، منابع آزمون دکتری

 و ضرایب

ردیف مادهامتحانی منابــــــــع ضریب
۱ تفسیر قرآن «مجمع البیان فی تفسیر القرآن»؛ طبرسی ـ جزء ۲۸ ـ با تأکید بر بخش «المعنی» ۲
۲ حدیث «اصول الکافی»؛ کلینی ـ کتاب الإیمان و الکفر تا آخر باب حسن البشر ۲
۳ عربی «نهج البلاغه»؛ سید رضی ـ ۵۰ خطبه اول (ترجمه، تجزیه و ترکیب، لغت) ۲
۴ انگلیسی Encyclopedia of Islam (مدخل قرآن و حدیث) ۱

 

۲) مواد امتحانی اختصاصی کلیه رشته­ها، منابع آزمون دکتری و ضرایب

رشته «علوم قرآن و حدیث»

ردیف مادهامتحانی منابــــــــع ضریب
۱ تفسیر قرآن «المیزان فی تفسیر القرآن»؛ سیدمحمدحسین طباطبایی ـ جزء ۲۷ و ۲۸ ۳
۲ تاریخ و علوم قرآن «التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب»؛ دو جلدی؛ محمدهادی معرفت (جامعه الرضویه)

«تلخیص التمهید» دو جلدی؛ محمدهادی معرفت(جامعه مدرسین)

۳
۳ فقه الحدیث «تاریخ حدیث شیعه»؛ جلد ۱؛ سیدمحمدکاظم طباطبائی (سمت)

«اصول الکافی»؛ کلینی ـ کتاب العقل و الجهل و کتاب فضل العلم

۲

 

رشته «علوم و معارف نهج البلاغه»

ردیف مادهامتحانی منابــــــــع ضریب
۱ تفسیر نهج­البلاغه « نهج­البلاغه»؛ سید رضی؛ شرح إبن میثم ـ بخش حکمت­ها ۳
۲ تاریخ و سیره امیرالمؤمنین(علیه­السلام) «گزیده دانشنامه امیرالمؤمنین»؛ تک جلدی؛ محمدی ری شهری؛ تلخیص مهدی غلامعلی ـ با تأکید بر بیان ها(دارالحدیث) ۲
۳ فقه الحدیث «نهج البلاغه»؛ سید رضی(چاپ صبحی صالح) ـ خطبه ۵۰ تا آخر خطبه ها؛ نامه ۳۱ (امام به فرزندش)؛ نامه۵۳ (امام به مالک اشتر) ۴

رشته «کلام امامیه»

ردیف مادهامتحانی منابــــــــع ضریب
۱ کلام قدیم «کشف المراد فی شرح تجرید الإعتقاد»؛ علامه حلی ـ بخش الهیات (مؤسسه نشر اسلامی) ۴
۲ کلام جدید «کلام جدید»؛ حسن یوسفیان(سمت) ۳
۳ فقه الحدیث «اصول الکافی»؛ کلینی ـ کتاب التوحید و کتاب الحجه ۲

 

پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه قرآن و حدیث