نتایج سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) : نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد امروز ساعت ۱۴ اعلام می شود.

دکتر مجتبی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نتیجه دعوت به مصاحبه چند برابر ظرفیت دکتری تخصصی در مرحله تکمیل ظرفیت نیز، از ساعت ۱۴ امروز بر روی سایت azmoon.org قرار میگیرد.

نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد

علوی فاضل اظهار داشت:دعوت شدگان به مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۴ لازم است به واحدی که برای مصاحبه دعوت شده بودند، بروند و از زمان بندی مصاحبه مطلع شوند، هرچند که از طریق واحدهای مجری نیز اعلام خواهد شد و نتایج نهایی بعد از این مصاحبه ها نیز با احتساب ۷۵ درصد نمره آزمون کتبی و ۲۵ درصد مصاحبه در آذر ماه اعلام خواهد شد.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کرد:مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد داوطلبین در سه بخش تشکیل شده است که بخش اول آن فعالیت های علمی پژوهشی است که ۴۰ درصد مصاحبه را به خود اختصاص داده است و بخش دوم آن شامل سوابق آموزشی و تحصیلی آن ها است که ۳۰ درصد را به خود اختصاص داده است و بخش سوم آن انجام مصاحبه توسط اساتید است که بر اساس پاسخ هایی که میدهند، حساب میشود که این نیز ۳۰ در صد نتایج را به خود اختصاص میدهد .

 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون دات نت

مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد

نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۴ مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری آزاد | اعلام چند برابر ظرفیت تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۴ | مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۴ زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری آزاد ۹۴ .