مهلت تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۴ اعلام شد. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ساعت ۲۴ امشب پنجشنبه ۱۶ مهرماه آخرین فرصت ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ است.

زمان تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۵ را بدانید

کنکور ارشد آزاد و سراسری ۹۶ ادغام شد زمان ثبت نام و برگزاری آزمون

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۴

دکتر حسین توکلی افزود: تاکنون ۳۸ هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۴ شرکت کرده اند و داوطلبان تا فرصت باقی مانده می توانند نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند.

وی افزود: کلیه داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ ثبت نام کرده اند و در جلسه آزمون حاضر بوده اند اعم از مجازین و غیر محازین به انتخاب رشته ، می توانند با مطالعه اطلاعیه در صورت واجد شرایط بودن حداکثر ۲۰ کدرشته محل را از میان کدرشته های امتحانی مربوط انتخاب کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: آن دسته از داوطلبانی که در زمره پذیرفته شدگان نهایی یکی از کد رشته های دارای شرایط خاص و بورسیه ها هستند در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۴ حق انتخاب رشته نخواهند داشت.

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ دوشنبه ۹ شهریور ماه اعلام شد و از میان ۶۵۵ هزار و ۶۷۹ داوطلب در نهایت ۱۵۹ هزار و ۶۴۵ نفر پذیرفته شدند.

مهلت تکمیل ظرفیت ارشد ۹۴ | آخرین فرصت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۴ | مهلت تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۴ | زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد ۹۴ ۹۵ آزاد سراسری دولتی .