سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

چاپ مقالات کنفرانس در مجلات ISI , ISC

۲۰-۲۱ تیرماه -رم / ایتالیا
با سخنرانی اساتید دانشگاه های ایتالیا و جهان
با ارائه گواهینامه بین المللی Auspalian Universal Academy
ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری
مهلت ارسال اصل مقالات: ۸ تیر۹۵

 

1464365319831.jpg
1464365320013.jpg
1464365424031.jpg
1464365424052.jpg
1464365424083.jpg
1464365532421.jpg
1464365532432.jpg
1464365532453.jpg
1464365652041.jpg
1464365652062.jpg

محور های سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی رم ایتالیا

۱٫رفتار سازمانی
۲٫علوم اجتماعی
۳٫علوم سیاسی
۴٫روانشناسی بالینی
۵٫روانشناسی اجتماعی
۶٫روانشناسی عمومی
۷٫علوم تربیتی
۸٫حقوق بین الملل
۹٫علوم رفتاری در مدیریت
۱۰٫مدیریت عمومی
۱۱٫رفتار در علم مدیریت و اقتصاد

 

سایت سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی رم ایتالیا

http://www.3mrhconf.com