در صورت عدم مشاهده تصاویر کلیک نمایید
کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی
بارسلون- اسپانیا ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۵

International Conference on Innovation in Science & Technology

Barcelona – Spain 14th October 2016

کسب اطلاعات بیشتر ۸۸۵۵۲۲۰۹ -۰۲۱
www.istconf.com
با حمایت و مشارکت دو دانشگاه بین المللی
برخی از مجامع علمی حامی کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی
مزایای شرکت در کنفرانس بین المللی

امکان ثبت نام و مشارکت در کنفرانس به صورت حضوری و غیرحضوری

امکان چاپ مقالات کنفرانس در مجلات معتبر ISI

ارائه گواهینامه بین المللی دارای کد رهگیری معتبر و قابل استعلام

محور های کنفرانس

امکان داوری زودهنگام مقالات و ارائه گواهی پذیرش

تاریخ برگزاری کنفرانس ۲۳ مهر ماه ۹۵
کسب اطلاعات بیشتر ۸۸۵۵۲۲۰۹ -۰۲۱
www.istconf.com