کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی ، علوم و تکنولوژی  – دبی

International Conference on Modern Research in Engineering, Science and Technology

با حضور اساتید و سخنرانان بین المللی

چاپ مقالات کنفرانس در مجلات معتبر و مورد تائید ISI و ISC

با ارائه گواهینامه معتبر بین المللی

ارائه موضوعات جدید و کاربردی

با امکان ثبت نام حضوری و غیرحضوری

REST CONF
www.restconf.com
info@restconf.com