دبیر شورای تحول علوم انسانی از تدوین کتاب انسان شناسی به صورت مشترک برای تمام رشته های علوم انسانی خبر داد و گفت: تدوین این کتاب از برنامه های سال آینده شورای تحول علوم انسانی است.

سید حمید طالب زاده با اشاره به برنامه های شورای تحول علوم انسانی در سال آتی گفت: تهیه سند تحول علوم انسانی و تهیه کتاب انسان شناسی به صورت مشترک برای تمام رشته های علوم انسانی از برنامه های سال آینده شورای تحول علوم انسانی است.

وی درباره اینکه تا چه اندازه در بازنگری دروس علوم انسانی به کاربردی بودن آن توجه می شود، افزود: یکی از محورهای هر کارگروهی این است که برنامه ای که تدوین می کند کاربردی باشد.

دبیر شورای تحول علوم انسانی افزود: هر کدام از کارگروه‌های شورای تحول علوم انسانی موظف هستند در برنامه ای که ارایه می کنند مشخص کنند که فارغ التحصیل رشته های مذکور در چه حوزه هایی می توانند شاغل شوند که این مساله براساس آمایش سرزمین در حال شکل گیری است.