برای نخستین بار در کشور مجموعه ای کامل از کلیه الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE توسط اساتید و پژوهشگران پژوهشگاه شاخص پژوه تالیف و در این مرکزعلمی به طراحی و چاپ رسید.

مجموعه کتاب الزامات HSE

این مجموعه توسط دکتر حسن هویدی و مهندس امین پاداش در ۸ مجلد تالیف شده و حاوی اصولی ترین و کاربردی ترین مفاهیم و الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست است.
مجموعه فوق در طی دو ماه توسط انتشارات پژوهشگاه طراحی و صفحه بندی و حروف چینی شد و پس از طی مراحل اخذ فیپا و شابک و مجوزهای لازم با چاپ و صحافی عالی و بسته بندی زیبا بر روی کاغذ گلاسه چاپ ودر دسترس دوست داران این علوم قرار دارد.
این مجموعه ۸ جلدی شامل کتابهای، سامانه مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS، وسایل محافظت فردی، اصول و مبانی ارگونومی، اصول و مبانی ایمنی در حریق، برگه اطلاعات و ایمنی مواد MSDS،عوامل زیان آور محیط کار، استرس شغلی در محیط کار و مدیریت آن و فرهنگ اصطلاحات و واژگان سامانه مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS می باشد.

اساتید برتر HSE ایران

شایان ذکر است دکتر حسن هویدی امسال به همراه دکتر سعید گیوه چی که هر دو از اساتید و هئیت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه هستند، به عنوان اساتید برتر HSE ایران شناخته شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.
کتابهای این مجموعه می تواند راهنمای کاملی برای مراکز تولیدی و صنعتی و نیز دانشگاهی برای آموزش کاربردی این رشته از علوم در مقاطع مختلف باشد و هم فرم ها و نمودارها و جداول پایه این علوم نیز در کتب ضمیمه شده است.
علاقه مندان برای خرید و دریافت این مجموعه می توانند با پژوهشگاه شاخص پژوه مکاتبه فرمایند.

آدرس ۱: اصفهان – خیابان علامه امینی شرقی – شماره ۳۵۷
تلفن: ۵-۳۲۶۱۶۲۴۳-۰۳۱
نمابر: ۳۲۶۱۶۲۴۶-۰۳۱
کدپستی: ۴۹۱۹۱-۸۱۵۸۹
صندوق پستی: ۱۵۳۷-۸۱۶۵۵
info@bpshakhespajouh.ac.ir

آدرس ۲ : اصفهان – دانشگاه اصفهان – پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه
تلفن: ۳۶۷۰۱۰۳۱-۰۳۱
نمابر: ۳۷۹۳۲۶۰۸-۰۳۱
کد پستی دانشگاه اصفهان: ۸۱۷۴۶-۷۳۴۴۱
صندوق پستی پژوهشگاه شاخص پژوه: ۱۳۸-۸۱۷۴۵
www.bpshakhespajouh.ac.ir

کتاب الزامات hse استرس شغلی در محیط کار و مدیریت آن کتاب الزامات hse اصول ذو مبانی ارگونومی
استرس شغلی در محیط کار و مدیریت آن اصول و مبانی ارگونومی
کتاب الزامات hse اصول و مبانی ایمنی در حریق کتاب الزامات hse برگه اطلاعات ایمنی مواد
اصول و مبانی ایمنی در حریق برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)
کتاب الزامات hse سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست کتاب الزامات hse عوامل زیان آور محیط کار
سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) عوامل زیان آور محیط کار
کتاب الزامات hse فرهنگ واژگان و اصطلاحات سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست کتاب الزامات hse وسایل حفاظت فردی
فرهنگ واژگان و اصطلاحات سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
(HSE-MS)
عوامل زیان آور محیط کار (PPE)

 

کتاب الزامات HSE اساتید برتر HSE ایران

کامل ترین مجموعه کتاب الزامات HSE توسط اساتید برتر HSE ایران منتشر شد| کلیه الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست | HSE | HSE-MS | MSDS |الزامات قانونی hse | الزامات سیستم مدیریت hse