کارنامه آزمون دکتری ۹۴ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

کارنامه آزمون دکتری

همه داوطلبان آزمون دکتری ۹۴ اعم از آنها که قبول شده اند و یا نشده اند می توانند کارنامه خود را بر روی سایت سازمان به نشانی www.sanjesh.org مشاهده کنند و از جزئیات آزمون خود مطلع شوند.

اعتراض به نتایج آزمون دکتری

در صورت هر گونه اعتراض، داوطلبان فرصت دارند اعتراض خود را به صورت اینترنتی در روزهای اول شهریور ماه تا سی‌ام مهرماه به سایت سنجش ارسال کنند.

۱۰ هزار و ۱۹۳ نفر در آزمون دکتری سراسری ۹۴ پذیرفته شده‌اند که از این تعداد ۴۴۱۴ نفر زن و ۵۷۷۹ نفر مرد هستند.

ثبت‌ نام برخی از قبول شدگان از روز گذشته سی و یکم مرداد ماه آغاز شده است.