در مورد کارنامه نهایی دکتری نیمه متمرکز ۹۰ ، معاون فنی و آماری سازمان سنجش در گفته بود کارنامه نهایی در اواخر خردادماه منتشر می شود .
امروز آخرین روز از خردادماه ۳۱/۳/۹۰ است ولی کارنامه های نهایی بر روی سایت سازمان سنجش قرار نگرفته است.
از داوطلبان محترم می خواهیم در صورت انتشار خبری در این زمینه در انتهای همین پست از طریق دیدگاه ها آن را برای ما و سایر داوطلبان ، اطلاع رسانی کنند تا در جریان کارنامه های نهایی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۰ قرار گیریم.

توضیحات تکمیلی :
+ کارنامه ای که برای داوطلبان اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1390 صادر شده است کارنامه اولیه بوده و شامل نمره داوطلب است
+ داوطلب در کارنامه نهایی داوطلب نتیجه خود را در مقایسه با نمره آخرین فرد معرفی شده به دانشگاهها می سنجد.