با پیگیری های بعمل آمده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود و موافقت شورای گسترش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، رشته بیوشیمی بالینی به جمع رشته های دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود افزوده شد .

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود ضمن اعلام این خبر گفت: پس از رایزنی های مکرر و بازدید هیات های پزشکی مختلف از امکانات پزشکی و بیمارستانی و تایید سطح امکانات این دانشگاه توسط این هیات ها بالاخره رشته بیوشیمی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد توسط شورای گسترش رشته های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای این دانشگاه مصوب شد .

دکتر احمد دزیانیان افزود: بدین ترتیب ، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود تنها واحد دانشگاهی در کشور است که این رشته را در مقطع کارشناسی ارشد داراست و مجاز به جذب دانشجو برای مهر ماه سال تحصیلی ۹۵- ۹۴ است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود دارای دانشکده پزشکی با رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی از سطح کاردانی تا دکترای حرفه ای پزشکی است و با دارا بودن یک بیمارستان یکصد تختخوابی به عنوان یکی از قطب های پزشکی در کشور مطرح است .

دکتر دزیانیان اظهار داشت: به تازگی مرکز بیماری های خاص نیز در مدار مجموعه پزشکی این دانشگاه قرار گرفته است که از این لحاظ نیز با توجه به اینکه فقط سه مرکز در کشور وجود دارد جایگاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود را در کشور متمایز کرده است .

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود گفت: پرونده رشته های دیگری را نیز در حوزه پزشکی برای تصویب به وزارت بهداشت ارسال نموده ایم که امیدواریم با توجه به قابلیت ها و توانمندی های کمی و کیفی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود بقیه آنها نیز مصوب و ابلاغ گردد .