به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه شاخص پژوه، صبح امروز اولین دانشجوی پژوهش محور کشور در رشته آینده پژوهی در مقطع کارشناسی ارشد با دفاع از پایان نامه خود فارغ التحصیل شد.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

کارشناسی ارشد پژوهش محور آینده پژوهی

براساس این گزارش، سرکار خانم مریم السادات حسین زاده حجازی به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد آینده پژوهی این پژوهشگاه با راهنمایی اقای دکتر مهران سپهری عضو هیئت علمی دانشگاه شریف و سرکار خانم دکتر پرستو محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه خود با عنوان آینده لجستیک در صنعت خودروسازی ایران با محوریت برون سپاری به شرکت های لجستیک طرف سوم(۳PLs) را به اتمام رساند.
این پایان نامه به بررسی و شناخت فرصت ها و چالش های آینده ی لجستیک و۳PL ها در ایران و همچنین شناسایی الزامات ایجاد ۳PL ها و اولویت ها از دید خبرگان پرداخته و ۵چالش اصلی برای زنجیره تامین خودروسازی را مورد بررسی قرار داده که شفافیت، ریسک، مهار هزینه ها، خصوصیات مشتری و جهانی سازی از جمله این چالش ها به شمار می روند.
در ادامه این پایان نامه آینده لجستیک ایران بر اساس مطالعه ی روند ها و سناریو های جهانی از منظر فرهنگی، تکنولوژی، محیط زیست، بهبود و نوسازی زیرساخت و زنجیره تامین ، اقتصادی و قانونگذاری در ادامه مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته است.
در این تحقیق که از طریق تهیه پرسشنامه، از کارشناسان و صاحب نظران در این خصوص نیز اطلاعات لازم گرفته، کارشناسان موافق با این برون سپاری کاهش هزینه، تمرکز بر شایستگی های کلیدی، انعطاف پذیری، بهبود خدمات به مشتری و افزایش رضایت مشتری و بهبود کارایی و بهره وری را مهم ترین دلایل برونسپاری دانسته و همچنین نداشتن دانش کافی نسبت به مزایای برونسپاری لجستیک، عملکرد زمانی بد شرکت های ارائه دهنده ی خدمات لجستیک، غیر پاسخگو دیده شدن شرکت های ارائه دهنده ی خدمات لجستیک و کمتر شدن کنترل بر لجستیک ، نامعین بودن هزینه ها و سختی معین کردن هزینه های صحیح هزینه ی برونسپاری فعالیت ها و تنوع پائین خدمات پیشنهادی از مهمترین استنادات ضرورت عدم برون سپاری این صنعت معرفی شده اند.
از جمله پیشنهادات این پایان نامه برای توسعه صنعت خودرو در کشور، افزایش نقش مشتری در لجستیک، ایستگاههای اتوبوس، پمپ بنزین به عنوان پایگاهی برای جابجایی بسته ها، حرکت از ارزش مطلق به نسبی، حرکت از غالب عملکردی و وظیفه ای به فرآیندی، حرکت از پیش بینی به پس نگری، مجهز کردن شرکت های لجستیکی به قابلیت عملیات امدادی در شرایط اورژانسی و تمرکز بر بهبود خدمات غیر دارایی محور با مشارکت بخش خصوصی می باشد.
امید است پژوهش های تقاضا محور که گام گسترده ای در توسعه روابط صنعت و پژوهشگاه ها خواهد بود، راهگشای غلبه بر ضعف ها و کاهش مشکلات صنایع کشور به ویژه صنعت خودرو باشد و نواقص موجود با بهره مندی از تحقیقات مرتبط مرتفع گردد.