مشاور عالی سازمان سنجش مراحل پیش ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد را تشریح کرد.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش کشور با اشاره به مراحل آزمون پیش ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۴ اظهار داشت: فهرست اسامی چند برابر ظرفیت و برنامه‌ های مصاحبه در کد رشته محل‌ های بورسیه ، دارای شرایط خاص دور‌های مجازی یا پردیس خود گردان ، دانشگاه‌ها همچنین زمان برگزاری آزمون تشریحی و پروژه‌های عملی در کد رشته‌های امتحانی مربوط به آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۴ در روز سه شنبه ۱۲ خرداد ماه از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می‌شود.

لازم به ذکر است، پیک سنجش این آزمون دوشنبه ۴ خرداد ماه منتشر شده است.