سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  :هیأت امنای دانشگاه تهران با تغییر نام پردیس قم دانشگاه تهران به پردیس فارابی دانشگاه تهران و نیز تغییر نام دانشکده‌های پردیس موافقت کرد.
هیأت امنا دانشگاه تهران به استناد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، با تغییر عنوان پردیس قم دانشگاه تهران به ” پردیس فارابی دانشگاه تهران ” و همچنین تغییر عنوان دانشکده‌های پردیس مذکور از ” دانشکده مدیریت ” به ” دانشکده مدیریت و حسابداری “، ” دانشکده فقه و فلسفه ” به ” دانشکده الهیات ” و ” دانشکده فنی ” به ” دانشکده مهندسی ” بدون ایجاد بار مالی و تشکیلاتی جدید موافقت کرد.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون