سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  : مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم از طرح پیشنهادی این وزارتخانه برای پردیسهای خودگردان در برنامه ششم توسعه خبر داد.

حسین حسینی دراین باره، گفت: در وزارت علوم دوره قبل مطرح شد که عملکرد پردیس خودگردان از پردیس بین الملل جدا شود که البته تصمیم درستی به نظر می رسد.

وی ادامه داد: از این رو، استفاده از نامه پردیس بین الملل برای پردیسهای خودگردان که در دانشگاههای داخل کشور فعال می شوند و دانشجویان ایرانی پذیرش می کنند، ممنوع شد.

مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم از ادامه رویکرد این وزارتخانه در آینده خبر داد و در این باره، اظهار داشت: رویکرد پردیس خودگردان باید از پردیس بین الملل جدا باشد و این رویکردی است که وزارت علوم در حال بررسی است.

وی با یادآوری اینکه فعالیت پردیسهای خودگردان در دانشگاههای کشور بر اساس برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است، افزود: در برنامه ششم توسعه احتمال حذف فعالیت پردیسهای خودگردان وجود دارد. دانشجویانی که هم اکنون در این پردیسها در حال تحصیل هستند به تحصیلشان تا زمان دانش آموختگی ادامه می دهند.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

پردیس خودگردان , پردیس بین الملل – پردیس های پولی دانشگاه ها

پردیس خودگردان , پردیس بین الملل – پردیس های پولی دانشگاه ها | احتمال حذف پردیس خودگردان دانشگاه از پردیس بین الملل دانشگاه | دکتری پولی و کارشناسی ارشد پولی

  • پردیس خودگردان دانشگاه
  • پردیس بین الملل دانشگاهپ
  • واحد بین الملل دانشگاه
  • پردیس های پولی دانشگاه های ایران
  • پذیرش دانشجوی دکتری پولی در پردیس خودگردان دانشگاه – بین الملل