معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی گفت: به دلیل اینکه شورای عالی وزارت علوم حد نصاب برای پذیرش در مقطع دکتری استعدادهای درخشان را ۷۰ قرار داده تمامی دانشگاه‌ها با کاهش پذیرش مواجه شده‌اند.

محمدرضا فقیهی درباره پذیرش استعدادهای درخشان در دانشگاه شهید بهشتی گفت: پذیرش استعدادهای درخشان براساس آئین نامه بوده ولی در کل دانشگاه‌ها این کار با کاهش ظرفیت همراه بوده است.

وی افزود: حد نصابی که برای این پذیرش گذاشته شده بسیار بالاست و باعث شده تعداد قبولی‌های بدون آزمون در کل دانشگاه‌ها کاهش یابد.

معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به اینکه آیا دانشگاه‌ها تدبیری برای این کار اندیشیده‌اند، گفت: آئین نامه‌های بالا دستی تحت اختیار دانشگاه‌ها نیست ولی آئین نامه می‌توانست حد نصاب را به دانشگاه‌ها بسپارد تا آنها این حد نصاب را تعیین کنند.

وی در ادامه بیان داشت: شورای عالی وزارت علوم تصمیم گرفت حد نصاب ۷۰ رعایت شود که به همین دلیل تعداد کاهش چشمگیری داشته است.

فقیهی با اشاره به اعتراضات دانشجویان گفت: اعتراضات زیادی شده است، یکسری از دانشجویان با این اطمینان که روال آئین نامه مانند سال گذشته است در کنکور شرکت نکردند و امیدوار بودند از طریق استعدادهای درخشان وارد مقطع تحصیلی بعدی شوند که یک دفعه با این شرایط و آئین نامه مواجه شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از سال آینده هم به دلیل آنکه وضعیت کنکور تغییر می‌کند این آئین نامه به سال بعد تسری پیدا نمی‌کند و انگار فقط این دانشجویان با این مشکل مواجه هستند.

پذیرش دکتری بدون آزمون

کاهش پذیرش دکتری بدون آزمون با آئین نامه جدید استعدادهای درخشان ۹۴ ۹۵ | پذیرش در مقطع دکتری استعدادهای درخشان | شرایط جدید دکتری بدون آزمون | استعدادهای درخشان دکتری