معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نورگفت: درآمد دانشگاه پیام نور ۷۰۰ میلیارد تومان بوده و این درحالیست که هزینه‎های آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.

حسینی در جمع مدیران ستادی، اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه پیام نور لرستان با اشاره به نابرابر بودن میزان درآمد و هزینه‎های دانشگاه پیام نور، اظهار کرد: درآمد دانشگاه پیام نور ۷۰۰ میلیارد تومان و هزینه‎های آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی کاهش پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور را از جمله عوامل کاهش درآمدهای این دانشگاه دانست.

این مقام مسئول تاکید کرد: پیام نور تهران زمانی ۱۸۰ هزار دانشجو داشت ولی در حال حاضر دانشجویان این دانشگاه به زیر ۱۰۰ هزار نفر کاهش یافته‎اند، افزود: با توجه به شرایط مالی دانشگاه اولین اولویت ما پرداخت حقوق پرسنل است.

حسینی با ابراز تاسف از اینکه برخی از پرسنل دانشگاه با وضعیت قراردادی بازنشست می‎شوند، اذعان کرد: با این حال در مجلس پیگیر هستیم که بند «و» که شامل ملزم کردن دولت به پرداخت حقوق کارکنان می‎شود نیز شامل حال پرسنل این دانشگاه شود همچنین پیگیر تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی هستیم.

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه در دانشگاه پیام نور تنها ماهی ۵۰ میلیارد تومان هزینه پرسنلی اعضای هیات علمی است، به خروج تغییر اساس نامه این دانشگاه از دستور کار وزارت علوم اشاره کرد و گفت: نباید تصور کنیم که قضیه تغییر اساسنامه دانشگاه پیام نور به طور کامل از دستور خارج شده است.

حسینی بیان کرد: مقاومت دانشگاه پیام نور برای جلوگیری از تغییر اساسنامه این دانشگاه در حالی صورت گرفت که رئیس دانشگاه علمی کاربردی اعلام کرد که پذیرش دانشجو در این دانشگاه پودمانی می‎شود اما دانشگاه پیام نور در مقابل تغییر اساسنامه ایستادگی کرد و بر روی تغییر اساسنامه دانشگاه معامله نکردیم.