سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  آزمون دکتری ۹۴  : با توجه به بررسی‌هایی که بر روی طرح سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی صورت گرفته است، ضرورت دارد طرحی جداگانه برای سنجش و پذیرش دانشجو در این مقطع مهم تحصیلی در نظر گرفته شود.

رضا صابری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: طرح سنجش پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در حال تکمیل و بررسی با کارشناسان مربوطه است و تاکنون هم پیشرفت‌های خوبی داشته است.
وی گفت: با توجه به تأکیدی که نسبت به افزایش حساسیت بیشتری در این زمینه نسبت به سنجش و پذیرش دوره دکتری وجود دارد.
وی افزود: این دو مقطع از مقاطع مهم تحصیلی هستند و نیازمند اصلاح رویه سنجش و پذیرش شامل آزمون و مصاحبه هستند.
وی یادآور شد: بررسی‌های صورت گرفته روی این طرح حاکی از آن است که مدل‌ها و شیوه‌های متفاوتی برای این دو دوره بیان شده است و برای حصول نتیجه مطلوب‌تر باید جلسات با کارشناسان در این زمینه ادامه یابد.
به گونه‌ای که چگونگی اجرا، طراحی و پذیرش‌ها دارای یک مدل جامع و کامل باشد و شاید نیاز باشد سنجش پذیرش این دوره حیاتی از مدلی جداگانه نیز الگو پذیرد.

 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

پذیرش کارشناسی ارشد پذیرش  دکتری

پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری با الگو پذیری از مدلی جداگانه – پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد – پذیرش دانشجوی دکتری – مصاحبه دکتری  – آخرین اخبار دکتری آزاد و سراسری