دانشگاه شهید بهشتی برای سال تحصیلی ۹۲-۹۳ در دوره‌ کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد.
متقاضیان تا ۱۵ خرداد مهلت دارند تا از طریق سایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی نسبت به ثبت‌نام و ارسال مدارک خود اقدام کنند.
در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی می تواند حداقل یک نفر و حداکثر ۲۰درصد از ظرفیت پذیرش هر یک از رشته های دوره بالاتر موجود را به دانشجویان ممتاز دوره پایین تر اختصاص دهد.
شرایط لازم برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد عبارتند از: رتبه های اول تا ۱۵مرحله نهایی المپیادهای علمی کشور، دانشجویان نمونه کشوری، رتبه های اول تا سوم مرحله نهایی جشنواره بین المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی، نفر اول مسابقه ها و جشنواره های معتبر علمی بین‌المللی، رتبه اول کشوری.
همچنین متقاضیان این دوره باید حداقل میانگین کل دوره کارشناسی ۱۶ داشته و بیش از یک سال از فراغت از تحصیل آنان نگذشته باشد.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۵در سایت سازمان سنجش + لینک

زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

 • کارشناسی ارشد بدون کنکور
 • ارشد بدون کنکور
 • کارشناسی ارشد بدون کنکور
 • پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • فوق لیسانس بدون کنکور
 • کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد
 • ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد بدون ازمون
 • پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور
 • پذیرش دانشجو ارشد بدون کنکور
 • پذیرش ارشد بدون کنکور
 • پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون کنکور
 • پذیرش کارشناسی ارشد
 • پذیرش بدون کنکور ارشد
 • ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد
 • دانشگاه بدون کنکور کارشناسی ارشد
 • پذیرش دانشجوی ارشد بدون کنکور
 • پذیرش دانشجو بدون کنکور کارشناسی ارشد
 • بدون کنکور ارشد
 • ارشد بدون کنکور
 • ارشد بدون ازمون
 • ثبت نام کارشناسی ارشد ۹۱-۹۲
 • دانشگاه بدون کنکور ارشد
 • ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۲
 • پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد
 • ارشدبدون کنکور
 • ارشد آزاد بدون کنکور
 • پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد بدون کنکور
 • پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد ۹۱-۹۲
 • فوق لیسانس بدون کنکور
 • دانشگاه ارشد بدون کنکور
 • کارشناسی ارشدبدون کنکور
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تهران
 • بدون کنکور کارشناسی ارشد
 • شرایط کارشناسی ارشد بدون کنکور
 • دانشگاه آزاد بدون کنکور کارشناسی ارشد
 • کارشناسی ارشد حسابداری بدون کنکور
 • دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد بدون کنکور
 • ارشد بدون کنکور ۹۱
 • رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور
 • ارشد بدون کنکور ۹۱-۹۲
 • رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • کارشناسی ارشد بدون کنکور ۹۱
 • شرایط ارشد بدون کنکور
 • کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه ازاد