سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  دکتری پولی : رشته‌ های دکتری واحد بین‌الملل دانشگاه شیراز اعلام شد.

  • رشته‌ های دکتری واحد بین‌الملل دانشگاه شیراز

واحد بین‌الملل دانشگاه شیراز در رشته ها ی« دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین‌الملل و گرایش اقتصاد پولی، دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و گرایش هوش مصنوعی، دکتری زبان و ادبیات فارسی، دکتری حسابداری، دکتری روانشناسی تربیتی و دکتری مدیریت آموزشی» پذیرش دانشجوی دکتری خواهد داشت .

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون