دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف گفت: معیار اصلی اساتید دانشگاه مقاله ISI شده است در صورتی که در خیلی موارد این مقالات مشکلی را از جامعه ما حل نمی‌کنند.
در مدل آموزشی دانشگاه شریف، سوال محوری مطرح نیست و دانشجویان به صورت حافظه الکترونیکی تحویل جامعه صنعتی می شوند و در برخی از اوقات می بینیم که دستاوردهای دانشگاه در اختیار جامعه و صنعت ما قرار نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: معیار اصلی اساتید دانشگاه مقاله ISI شده است که در خیلی موارد مشکلی از جامعه ما حل نمی‌کند، پژوهشگران و اساتید دانشگاه‌ها و سیاستگذاران عرصه علمی کشور باید به فکر ایجاد ساز و کارهایی جدید برای سنجش علم باشند که مبتنی بر باورها وارزشهای دینی بوده و به پیشرفت مملکت نیز کمک کند.
این کار از مهاجرت دانشجویان به کشورهای خارجی جلوگیری می کند چرا که احساس می کنند به آنها و علم آنها احترام گذاشته شده است.
نرخ مقاله ISI = 400-800.t !!!