سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۳-۹۲: پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران در سال ۹۳-۹۲ اعلام شد.  دانشگاه تهران در مقطع دکتری تخصصی دانشجوی دکتری بدون آزمون استعداد درخشان می پذیرد.

پذیرش دکتری Ph.D بدون آزمون ۹۳-۹۲ دانشگاه تهران

متقاضیان ادامه تحصیل در دوره دکتری Ph.D بر اساس دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص پذیرش برگزیدگان علمی برای دوره دکتری بدون شرکت در آزمون ، می توانند فرم تقاضای خود را به همراه مدارک مربوطه حداکثر تا آخر اردیبهشت ۹۲ به واحد استعدادهای درخشان پردیس / دانشکده /مرکز/موسسه ذیربط ارسال و یا تحویل نمایند.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

نمره زبان عمومی دانشگاه تهران

پذیرفته شدگان نهایی در مقطع دکتری در صورت نداشتن گواهی زبان عمومی لازم است حداکثر تا قبل از امتحان جامع ، حد نصاب قبولی نمره زبان عمومی را براساس مقررات دانشگاه تهران احراز نمایند .

پذیرش نهایی منوط به تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری (سازمان سنجش) خواهد بود.
به مدارکی که خارج از مهلت تعیین شده واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تصویر مدارک ارائه شده به هیچ وجه عودت داده نمی شود.

پذیرش دانشجوی دکتری برای سال تحصیلی ۹۳-۹۲ دانشگاه تهران

دانشگاه تهران برای سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در رشته هایی که پذیرش دانشجو دارند، بصورت مازاد بر ظرفیت تعیین شده و با رعایت کامل شرایط مندرج در آیین نامه های مذکور دانشجو میپذیرد.

پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی بدون شرکت در آزمون (استعدادهای درخشان)
اطلاعیه پذیرش دانشجو
پیوست شماره ۱
پیوست شماره ۲
پیوست شماره ۳
پیوست شماره ۴
پیوست شماره ۵

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

 • پذیرش بدون کنکور دکتری ۹۳-۹۴ دانشگاه تهران
 • دکترا بدون کنکور پولی
 • دکترای سال ۹۳
 • دکتری بدون آزمون ۹۳-۹۴ دانشگاه تهران
 • پذیرش بدون کنکور دکتری دانشگاه تهران ۹۳-۹۴
 • دکتری بدون آزمون ۹۳ دانشگاه تهران
 • نتایج دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران
 • دکتری بدون آزمون سال ۹۳
 • پذیرش بدون کنکور دکتری ۹۴-۹۳
 • پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران ۹۳
 • دکتری بدون آزمون پردیس دانشگاه تهران
 • پذیرش دکتری بدون کنکور۹۳
 • دکتری بدون آزمون ۹۳ ۹۴ دانشگاه تهران
 • پذیرش بدون کنکور دکتری دانشگاه تهران ۹۲-۹۳
 • دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران ۹۳
 • پذیرش بدون کنکور دکتری سال ۹۳-۹۴
 • پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۳-۹۴ دانشگاه تهران
 • پذیرش بدون آزمون دکترا ۹۳
 • پردیس دانشگاه تهران دکتری ۹۳
 • دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران
 • بدون کنکور دکتری ۹۳
 • دکتری بدون ازمون دانشگاه تهران
 • دکتری دانشگاه تهران بدون کنکور
 • بدون آزمون دکتری دانشگاه تهران
 • پذیرش دکتری بدون کنکور سال ۹۳
 • پذیرش دکترا بدون آزمون دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران دکتری بدون کنکور
 • پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۳ ۹۴ دانشگاه تهران
 • دکتری بدون آزمون دانشگاه هنر تهران
 • پذیرش دکترای بدون آزمون دانشگاه تهران
 • پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه تهران ۹۳
 • اعلام نتایج دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران
 • ثبت نام بدون کنکور دکتری دانشگاه تهران
 • پذیرش بدون کنکور دکتری سال ۹۳
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران بدون کنکور
 • دکتری بدون ازمون تهران
 • دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران ۹۳-۹۴
 • نحوه پذیرش دوره دکتری بدون آزمون در دانشگاه تهران ۹۲-۹۳
 • پردیس دانشگاه تهران دکتری ۹۲-۹۳
 • پذیرش دکترا حقوق در شعبه دانشگاه استرالیا در کشورامارات
 • پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه شریف
 • شرایط پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران
 • دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران۹۳
 • دکتری بدون ازمون دانشگاه تهران ۹۳
 • پذیرش بدون کنکور دکتری ۹۳ ۹۴ دانشگاه تهران
 • ثبت نام بدون آزمون دکتری دانشگاه تهران ۹۳
 • پذیرش بدون آزمون دکتری در سال ۹۳
 • پزیرش دانشجو دانشگاه های ازاد در تهران سال ۹۳
 • پذیرش بدون آزمون دکترا ۹۳ ۹۴ دانشگاه تهران
 • مدیریت ساخت دانشگاه تهران بدون کنکور دکتری