سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) دکتری بدون آزمون ۹۲-۹۳ : اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه ارومیه در سایت این دانشگاه قرار گرفت.
پذیرش دانشجو بدون آزمون کتبی برای مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) بر اساس آئین نامه استعداد های درخشان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ در دانشگاه ارومیه آغاز گردید.
به گزارش روابط عمومی و به نقل از معاونت آموزشی، دانشگاه ارومیه در نظر دارد بر اساس ماده ی ۸ آئین نامه “ارائه تسهیلات ویژه به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر ” معاونت محترم آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری؛ که در سال گذشته توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان مصوب گردیده است، جهت ادامه تحصیل در مقاطع دکتری تخصصی (Ph.D) از بین داوطلبان واجد شرایط نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی با ارزیابی مدارک تحصیلی و مصاحبه علمی که توسط گروههای آموزشی دانشگاه ارومیه به عمل خواهد آمد برای سال تحصیلی ۹۳-۹۲ اقدام نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید :

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

ثبت نام دکتری >>  دکتری بدون آزمون دانشگاه ارومیه

 

 سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

پذیرش دکتری بدون آزمون

پذیرش دکتری بدون آزمون پذیرش داشجوی استعداد درخشان دکتری در دانشگاه ارومیه دانشگاه ارومیه در رشته های زمین شناسی اقتصادی، شیمی، مهندسی برق، مهندسی عمران، تربیت بدنی، شیلات، مهندسی آب دانشجوی دکتری بدون آزمون پذیرش دارد.

دانشگاه ارومیه

 • دانشگاه ارومیه گروه مهندسی آب
 • دانشگاه ارومیه گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • دانشگاه ارومیه گروه علوم دامی
 • دانشگاه ارومیه گروه ماشینهای کشاورزی
 • دانشگاه ارومیه گروه گیاه پزشکی
 • دانشگاه ارومیه گروه علوم و صنایع غذایی
 • دانشگاه ارومیه گروه علوم خاک
 • دانشگاه ارومیه گروه باغبانی
 • دانشگاه ارومیه گروه اقتصاد کشاورزی

پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۳

پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه بیرجند پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۳
دکتری بدون آزمون دانشگاه ارومیه | پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۳ | شرایط پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در دوره دکتری بدون آزمون ۹۲-۹۳ دانشگاه ارومیه | پذیرش بدون

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه ارومیه

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه ارومیه بدون شرکت در آزمون دکتری ۹۳ است.

 • پردیس ارومیه دکترا
 • پذیرش دکتری بدون کنکور ۱۳۹۳ دانشگاه ارومیه
 • استعداد درخشان دانشگاه ارومیه
 • زمان مصاحبه دکترا دانشگاه ارومیه
 • پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه ارومیه
 • دکتری بدون کنکور۹۳
 • پذیرش دکتری بدون آزمون اقتصاد کشاورزی ۹۳-۹۴
 • دکتری دانشگاه ارومیه
 • دکترای بدون آزمون دانشگاه ارومیه
 • دکتری بدون آزمون ۹۳-۹۴ دانشگاه ارومیه
 • پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه ارومیه
 • رشته های دکتری پردیس ارومیه ۹۳-۹۴
 • ظرفیت ورتبه های قابل قبول پردیس ارومیه برای رشته پزشکی نیمسال اول ۹۳
 • فراخوان پذیرش بدون کنکوردر مقطع دکتری دانشگاههای کشور
 • دانشگاه پردیس ارومیه دکترا
 • دانشگاه سراسری علوم پایه ارومیه _ زمان مصاحبه دکترا
 • پذیرش بدون کنکور دکتری دانشگاه ارومیه
 • پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه مازندران ۹۳-۹۴
 • پردیس ارومیه دکتری پولی ۹۳-۹۴
 • استعداد درخشان دکتری ارومیه ۹۳-۹۴
 • دانشگاه ارومیه آزمون بدون کنکوردکترا
 • ازمون دانشگاه پردیس ارومیه
 • پذیرش بدون کنکور دکتری ارومیه
 • دکتری بدون آزمون دانشگاه ارومیه ۹۳-۹۴
 • دانشگاه ارومیه دکترا
 • مصاحبه دکترا دانشکده کشاورزی ارومیه
 • دانشگاه ارومیه پذیرش بدون کنکور
 • شرایط ورود به دکتری بدون آزمون دانشگاه ارومیه
 • ثبت نام دکتری دانشگاه پردیس ارومیه
 • فرم ثبت نام استعداد درخشان دکتری دانشگاه ارومیه
 • ظرفیت پذیرش در دکترای پردیس ارومیه
 • دانشگاه سراسری ارومیه
 • دکتری بدون آزمون ۹۳-۹۴ دانشگاه مازندران
 • فرخوان ارشد رشته اقتصاد بدون آزمون دانشگاههای روزانه کرمانشاه
 • دکترا بدون آزمون دانشگاه ارومیه ۹۳ - ۹۴
 • پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۳ دانشگاه ارومیه
 • پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه ارومیه سال ۹۳-۹۴
 • سایت دانشگاه ارومیه
 • رشته های دکتری دانشگاه آزاد ارومیه
 • نتایج دکتری بدون آزمون دانشگاه ارومیه
 • سایت دانشگاه ارومیه /استعداد های درخشان /دکترا/۹۳-۹۴
 • پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه های دولتی سال ۹۴
 • مصاحبه دکترای ۹۳ دانشگاه ارومیه
 • رشته های دکترادانشگاه ازاد ارومیه
 • دکتری بدون آزمون ارومیه
 • دکتری بدون کنکور دانشگاه ارومیه سال ۹۳
 • دانشگاه ارومیه مصاحبه دکتری ۹۳
 • رشته های دکترای دانشگاه آزاد ارومیه
 • شرایط استعداد درخشان دکتری دانشگاه ارومیه
 • پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه ارومیه