سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  آزمون دکتری ۹۲-۹۳ : موافقت قطعی با ایجاد پردیس دانشگاهی خودگردان دانشگاه الزهرا (س) ، انتقال پردیس دانشگاهی دانشگاه شهیدباهنر کرمان در شهر سیرجان به دانشگاه صنعتی سیرجان و موافقت با استقلال مجتمع آموزش عالی زرند از دانشگاه شهید باهنر کرمان از جمله مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم است.
شورای گسترش آموزش عالی ضمن موافقت قطعی با ایجاد پردیس دانشگاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان ، با یکبار پذیرش دانشجو در رشته‌های فلسفه تعلیم و تربیت ، حسابداری ، مهندسی عمران ، بیماری شناسی گیاهی و زیست‌شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی در مقطع دکتری و رشته‌های تحصیلی فوتونیک ، حسابداری ، اقتصاد کشاورزی ، مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد ، مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی ، مهندسی مکانیک گرایش‌های تبدیل انرژی و طراحی کاربردی ، مهندسی برق گرایش‌های قدرت ، الکترونیک ، مخابرات ، کنترل ، مهندسی عمران گرایش‌های سازه ، سازه‌های هیدرولیکی ، خاک و پی و اقتصاد در این مرکزموافقت کرد.
همچنین این شورا ضمن موافقت قطعی با ایجاد دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری وابسته به دانشگاه مازندران در شهرستان نوشهر با یکبار پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی رشته‌های مدیریت جهانگردی ، علوم اجتماعی و مردم شناسی در این دانشگاه موافقت کرد.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

پردیس دانشگاه شهید باهنر کرمان

پردیس دانشگاه شهید باهنر کرمان از آزمون دکتری ۹۳ دانشجوی دکتری می پذیرد.

پذیرش دانشجو دکتری

پذیرش دانشجوی دکتری در پردیس دانشگاه شهید باهنر کرمان در نیمسال اول و دوم سال احصیلی ۹۲-۹۳ است.

آزمون دکتری ۹۳

پذیرش دانشجوی دکتری در پردیس دانشگاه شهید باهنر کرمان از آزمون دکتری ۹۳ خواهد بود.

پذیرش دانشجو دکتری پردیس دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعیه پذیرش دانشجو دکتری پردیس دانشگاه شهید باهنر کرمان به زودی منتشر میشود.