سایت آزمون دکتری (PhdAzmoon.Net): مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم گفت: به دانشگاه‌هایی که دارای پردیس هستند، ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری شبانه نوبت دوم داده نمی‌شود.

شرایط پذیرش دانشجوی دکتری شبانه

ابوالفضل حسنی، مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم افزود: طبق آیین‌ نامه شرایط پذیرش دانشجوی دکتری شبانه به دانشگاه‌هایی که دارای پردیس نیستند ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری شبانه نوبت دوم اختصاص داده می‌شود.

تحصیل دانشجویان بورسیه و تبادل تفاهم نامه‌‌ای خارجی

وی تصریح کرد: همچنین دانشجویان بورسیه و تبادل تفاهم نامه‌‌ای خارجی نیز براساس آیین‌نامه نباید در پردیس‌های دانشگاه‌ها تحصیل کنند.
به گفته مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم، دانشجویان خارجی در صورتی که بورسیه نباشند و با هزینه شخصی خود در کشور تحصیل کنند، می‌توانند در پردیس‌های دانشگاه‌ها نیز مشغول به تحصیل شوند.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net