۵۴ هزار و ۴۰۷ پایان نامه در سال ۱۳۹۳ در پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی کشور ( ایرانداک ) به ثبت رسید.

به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ، از ۵۴ هزار و ۴۰۷ پایان نامه ثبت شده ، ۴۲ هزار پایان نامه توسط دانشگاه ها تایید شده است.در میان پایان نامه های تایید شده توسط دانشگاه ها، بیش از ۳۸ هزار پایان نامه مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و بقیه در مقطع دکتری بوده است.

در این مدت، بیشترین پایان نامه های ثبت و تایید شده در پایگاه ثبت پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی مربوط به گروه علوم انسانی با ۱۷ هزار و ۶۵۶ رکورد بوده و پس از آن به ترتیب گروه علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی و هنر قرار دارند.

در سال ۱۳۹۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تبریز به ترتیب بیشترین آمار را در بین دانشگاه ای کشور در تایید پایان نامه به خود اختصاص داده اند.

از بهمن سال ۱۳۸۷ کار ثبت پایان نامه در پایگاه ثبت پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی آغاز شد و از آن زمان تا پایان سال ۹۳ بیش از ۲۰۶ هزار پایان نامه در این پایگاه به ثبت رسیده است.