فرصت مجدد برای جاماندگان از کنکور۹۳ / جزئیات شرکت دانش آموختگان پزشکی در کنکور: ثبت ‌نام‌ از داوطلبان متقاضی شرکت درآزمون سراسری سال ۹۳ که در زمان مقرر موفق به ثبت نام نشده اند و همچنین ویرایش اطلاعات ثبت نامی آندسته از داوطلبانی که ثبت نام کرده اند، از سوم اسفندماه ۹۲ آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ثبت ‌نام‌ از داوطلبان متقاضی شرکت درآزمون سراسری سال ۹۳ برای پذیرش در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی و دانشگاه آزاد اسلامی که در زمان مقرر ( ۱۶ تا ۲۹ آباماه ۹۲) موفق به ثبت نام نشده اند و همچنین ویرایش اطلاعات ثبت نامی آندسته از داوطلبانی که در زمان مقرر نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام کرده اند از سوم تا ششم اسفند انجام می گیرد.

داوطلبان‌ متقاضی‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ برای‌ پذیرش دانشجودردوره‌های‌ روزانه‌، نوبت دوم (شبانه‌)، نیمه حضوری، مجازی و بین الملل دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی، دانشگاه‌ پیام‌ نور و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌ سال ۱۳۹۳ و همچنین متقاضیان تحصیل در آن دسته از کد رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش درآنها درسال ۹۳ براساس آزمون صورت می‌پذیرد، در مرحله دوم ثبت نام منحصراً از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آغاز می شود.

آندسته از داوطلبانی که در زمان مقرر نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند مجاز به ثبت نام مجدد نیستند و تنها می توانند در تاریخهای فوق نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت نامی و در صورت نیاز نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

اطلاعیه تکمیلی ثبت نام از سوی سازمان سنجش در نشریه پیک سنجش ۲۸ بهمن ماه ۹۲ منتشر خواهد شد.

ضمناً موضوع شرکت داوطلبان دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته در آزمون سراسری برای ادامه تحصیل در رشته‌های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و همچنین رشته‌های کارشناسی دانشگاه‌های علوم پزشکی، بند «ز» صفحه ۵ دفترچه راهنمای ثبت ‌نام به شرح ذیل اصلاح و برای اطلاع داوطلبان اعلام می شود.

مطابق مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورایعالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در تاریخ ۷ اسفندماه ۸۹ مقرر شد دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی در صورت شرکت مجدد در آزمون سراسری و قبولی با رعایت شرایط زیر مجاز به ادامه تحصیل در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا مقطع کارشناسی رشته‌های گروه آموزش پزشکی ‌باشند.

۱) لزوم گذراندن طرح نیروی انسانی برای دانش‌آموختگان مشمول طرح.

۲) دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه‌های اجرایی و عدم دارا بودن تعهدات سهمیه بومی و یا سهمیه مناطق محروم.

۳) نداشتن ممنوعیت تحصیل از نظر سازمان نظام وظیفه.

۴) چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، در صورت قبولی در دوره‌های مزبور، ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبه هیأت امنای دانشگاه مربوط است.

۵) تطبیق دروس تخصصی مقطع کارشناسی، در دوره دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) امکان‌پذیر نیست.

۶) مطابق مصوبه شصت و چهارمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در تاریخ ۸ خردادماه ۹۰ پذیرفته‌شدگان در دوره‌های دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و یا شعب بین‌المللی این دانشگاهها، حتی در صورتیکه در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار نبوده‌اند، ملزم به پرداخت شهریه در مقطع قبولی هستند.

مطابق مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورایعالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در تاریخ ۲۵ خردادماه ۹۲ و مصوبه جلسه یکصد و سیزده شورای معین شورای عالی برنامه‌ریزی در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۹۲ مقرر شد دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته کلیه رشته‌های تحصیلی و دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) و دکتری حرفه‌ای دامپزشکی بتوانند با رعایت شرایط ذیل و از طریق شرکت و قبولی در آزمون سراسری، در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، صرفاً در شعب بین‌الملل دانشگاه‌های علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

۱) لزوم گذراندن طرح نیروی انسانی برای دانش‌آموختگان مشمول طرح.

۲) دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه‌های اجرایی و عدم دارا بودن تعهدات سهمیه بومی و یا سهمیه مناطق محروم.

۳) نداشتن ممنوعیت تحصیل از نظر سازمان نظام وظیفه.

۴) کلیه پذیرفته‌شدگان در شعب بین‌الملل (اعم از اینکه در مقاطع قبلی تحصیل از آموزش رایگان برخوردار بوده یا نبوده‌اند)، ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبه هیأت امنای دانشگاه و مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.

۵) دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته وناپیوسته صرفاً قادر به تحصیل در شعب بین‌الملل هستند.

ثبت نام کنکور ۹۳

ثبت نام کنکور ۹۳ برای برای جاماندگان از کنکور سراسری ۹۳ | ثبت نام کنکور ۹۳ اسفند ماه | زمان دقیق ویرایش ثبت نام کنکور سراسری ۹۳ | شرایط ثبت نام کنکور سراسری ۹۳ فرصت مجدد برای جاماندگان از کنکور۹۳

کنکور سراسری ۹۳

اطلاعیه تکمیلی ثبت نام کنکور سراسری ۹۳ ز سوی سازمان سنجش در نشریه پیک سنجش بهمن ماه ۹۲ منتشر میشود