دانشگاه ها تا ۲۰ دی فرصت دارند لیست دانشجویان واجد شرایط جهت دریافت وام ویژه دکتری را جهت استعلام از مراکز ذی صلاح به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارسال کنند.

دکتر ناصر مطیعی – رئیس صندوق رفاه دانشجویان با صدور بخش نامه‌ای، از دانشگاه‌ها خواست لیست دانشجویان واجد شرایط جهت پرداخت وام ویژه دکتری را تا تاریخ ۲۰ دی ماه ۹۳ جهت استعلام از مراکز ذی صلاح به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارسال کنند.

دانشگاه ها ملزم هستند نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، سال تحصیلی، سال ورود دانشجو، تاریخ آزمون جامع و تاریخ تصویب رساله را برای استعلام از مراکز ذی صلاح و پرداخت وام ویزه دکتری اعلام کنند.

وام دانشجویان دکتری روزانه دانشگاه‌ ها

دانشجویان واجد شرایط وام دکتری روزانه را دانشگاه‌ ها اعلام می‌کنند . دانشجویان دکتری واجد شرایط جهت پرداخت وام پرداخت وام ویزه دکتری روزانه – میزان و مبلغ وام دکتری