مبلغ مصاحبه برای دوره دکتری در دانشگاه تهران ۵۰ هزار تومان می باشد. یعنی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری سال ۹۰ باید برای دانشگاه تهران موظف شده اند مبلغ ۵۰ هزار تومان پرداخت کنند.

“این خبر با خبر جدیدتر تصحیح می گردد : هزینه مصاحبه در همه ی دانشگاه یکسان شد و برای هر دانشگاه مبلغ ۲۵ هزار تومان نهایی شد.”

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

داوطلبان آزمون دکتری برای مصاحبه در دانشگاه تهران باید مبلغ ۲۵ هزار تومان را به شماره حساب اختصاصی دانشگاه تهران واریز نمایند.

از خط خوردگی پی در پی این مطلب عذر خواهی می کنیم. دانشگاه تهران با عدم احترام به تصمیم جمعی معاونان آموزشی دانشگاهها  و تغییر ندادن مبلغ غیرقانونی ۵۰ هزار تومان ، از داوطلبان معرفی شده به این دانشگاه مبلغ ۵۰ هزار تومان را خواستار شده است. شکایت کنید! سازمان سنجش حق شکایت به داوطلبان برای هزینه غیرقانونی مصاحبه دکتری داد

همچنین نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی PhD در دانشگاه تهران را طریق آدرس : http://gaa.ut.ac.ir/?Lang=fa&Page=31 می توانید مشاهده نمایید . ( شامل امتیازات به هر فعالیت ، نکات و تبصره ها … )

منتظر هستیم دانشگاه تهران شماره حساب خود را از طریق سایت خود اعلام نماید. سایت پی.اچ.دی آزمون ( PhdAzmoon.Net ) به محض اعلام ، به صورت توضیحات اضافی در انتهای همین خبر درج خواهد کرد. در هر صورت خودتان نیز می توانید از طریق آدرس اینترنتی سایت دانشگاه تهران : www.ut.ac.ir آن را در فواصل زمانی پیگیری کنید.

خبر جدید : شماره حساب ها و زمان مصاحبه دکتری نیمه متمرکز دانشگاه تهران در فایل PDF اطلاعیه سایت سازمان سنجش قرار گرفت ( دانشگاه شماره ۳۴ صفحه ۱۸ )

 • دکتری پولی دانشگاه تهران
 • شماره حساب دانشگاه تهران برای مصاحبه دکتری
 • مصاحبه دکترا دانشگاه تهران
 • دکترای پولی دانشگاه تهران
 • شماره حساب دانشگاه تهران
 • مدارک مصاحبه دکتری دانشگاه تهران
 • مدارک مورد نیاز برای مصاحبه دکتری دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران دکتری
 • تاریخ مصاحبه دکتری دانشگاه تهران
 • مصاحبه دکتری ۹۲ دانشگاه تهران
 • مصاحبه دانشگاه تهران
 • مصاحبه دکتری دانشگاه تهران ۹۲
 • هزینه مصاحبه دکتری
 • زمان مصاحبه دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران مصاحبه دکترا
 • شماره حساب دانشگاه خوارزمی
 • دانشگاه تهران مصاحبه
 • دانشگاه کشاورزی تهران مصاحبه دکتری
 • هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه تهران
 • شماره حساب دانشگاه تهران ربرای مصاحبه دکتری
 • دانشگاه تهران مصاحبه دکتری
 • هزینه مصاحبه دکتری آزاد
 • مدارک لازم برای مصاحبه دکتری دانشگاه تهران ۹۳
 • هزینه مصاحبه دکتری ۹۳
 • دانشگاه تهران مدارک مورد نیاز برایمصاحبه دکتری
 • شهریه نوبت دوم دکتری۹۳
 • مدارک مورد نیاز برای مصاحبه دکتری ۹۳ دانشگاه تهران
 • شماره حسابدانشگاه تهران در سال۹۳
 • هزینه مصاحبه دانشگاه آزاد
 • هزینه مصاحبه دکترا
 • شماره حساب دانشگاه تهران برای واریز هزینه مصاحبه دکتری سال۹۳
 • نرخ مصاحبه دکتری در دانشگاههای ایران
 • خوارزمی تهران مصاحبه دکترا
 • مصاحبه دکتری در دانشگاه تهران در سال ۹۳
 • هزینه مصاحبه دکتری ۹۳ دانشگاه تهران
 • هزینه شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران فیش مصاحبه دکتری
 • مصاحبه دکتری دانشگاه تهران ۹۴
 • مدارک لازم برای مصاحبه دکتری ۹۳ دانشگاه تهران
 • مصاحبه دکتری دانشگاه تهران
 • هزینه مصاحبه ازمون دکتری سال۹۳
 • سایت دانشگاه تهران مصاحبه دکتری ۹۳
 • هزینه مصاحبه دکتری آزاد ۹۴
 • مصاحبه آزمون دکترا ۹۳ دانشگاه تهران
 • نحوه پرداخت هزینه دکترا ادبیات
 • مصاحبه دکتری ۹۳ دانشگاه تهران کشاورزی
 • هزینه مصاحبه بدون آزمون دانشگاه آزاد
 • زمان جدید مصاحبه دکتری ۹۳ دانشگاه تهران
 • شماره حساب دانشگاه تهران برای مصاحبه ازمون دکتری۹۳
 • زمان مصاحبه دکتری دانشگاه خوارزمی تهران