نکات خیلی ضروری در ارسال مقاله

سایت آزمون دکتری (PhdAzmoon.Net) آموزش مقاله نویسی :  آشنایی با اعتبار مجلات خود نوعی مهارت است آن را بیاموزید.
شناخت مجلات پولی خود نوعی صرفه­جویی است در تله این مجله ها گرفتار نشوید.
نحوه ارسال مقاله به مجله خود نوعی هنر است آن را یاد گرفته و به خوبی اجرا نمائید.
مکاتبه با سردبیران خود نوعی سرگرمی است روش مکاتبه را فراگیرید.

انگیزه‌های نگارش مقاله

۱- کسب رضایت خداوند
۲- تبدیل دانش شخصی به دانش اجتماعی
۳ – تملک یا شخصی کردن دانش
۴- ارتقاء بالا‌تر علمی (بنویس و زنده بمان)

آموزش مقاله نویسی

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون