نحوه ثبت‌نام و پذیرش دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی ۹۱-۹۰ مقطع دکتری دانشگاه تهران

جزئیات مراحل مختلف ثبت‌نام و پذیرش شامل: ثبت‌نام الکترونیکی، آیین ورودی و آشنایی با دانشگاه، چگونگی انتخاب خوابگاه (ویژه دانشجویان غیربومی) و برنامه پایش سلامت به شرح ذیل اعلام می‌شود:
دانشجویان محترم لازم است از صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۳ تا ظهر روز شنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ با مراجعه به سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران به نشانی http://ems.ut.ac.ir نسبت به ثبت نام الکترونیکی خود اقدام نمایند. جزئیات بیشتر در این خصوص متعاقباً اعلام می‌شود.