زمان اعلام نتایج کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد ۹۶ :علوی فاضل به آزمون کارشناسی ناپیوسته سال دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: این آزمون به شکل متمرکز برگزار می شود. متقاضیان کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد باید در آزمون کارشناسی ناپوسته سنجش شرکت کنند و ظرفیت رشته محل با آزمون کارشناسی ناپیوسته در ۲۱ رشته گروه علوم پزشکی ۵۰۰ نفر است و نتایج آن هفته چهارم شهریور ماه اعلام می شود.

کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد

وی در ادامه به نحوه پذیرش بدون آزمون مقاطع مختلف دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته این دانشگاه متقاضیان بدون آزمون می توانند در طول سال به سایت آزمون مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. در حال حاضر ۹۷.۳ درصد رشته های دانشگاه آزاد بدون آزمون است.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد تاکید کرد: هیچ تفاوتی بین مدرک بدون آزمون و با آزمون دانشگاه آزاد وجود ندارد.