اسامی معرفی شدگان نتایج آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۴ رشته ، امروز ۲۲/۴/۹۰ در سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد قرار گرفت . لیست زیر ، شامل تمامی رشته های است که تا کنون اعلام شده و رشته های که امروز اعلام شده اند پررنگ تر هستند :

۱۰۵۰۲ – پاتولوژی دامپزشکی
۱۰۵۰۳ – بهداشت مواد غذایی
۱۰۵۰۵ – میکروبیولوژی دامپزشکی
۱۰۵۰۷ – انگل‌شناسی دامپزشکی
۱۰۵۰۸ – قارچ‌شناسی دامپزشکی
۱۰۵۱۱ – رادیولوژی دامپزشکی
۱۰۵۱۲ – جراحی دامپزشکی
۱۰۵۱۴ – فارماکولوژی دامپزشکی
۱۰۵۱۵ – فیزیولوژی دامپزشکی
۱۰۵۱۶ – بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
۱۰۵۱۷ – بیماریهای داخلی دامهای کوچک
۱۰۵۲۱ – بهداشت و بیماریهای طیور
۱۰۵۲۴ – بهداشت آبزیان
۲۰۳۱۲ – آموزش زبان انگلیسی
۲۰۴۰۱ – الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
۲۰۴۰۵ – الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
۲۰۴۰۷ – الهیات و معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی
۲۰۴۲۵ – عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (س)
۲۰۵۰۵ – جامعه شناسی
۲۰۵۱۶ – علوم ارتباطات
۲۰۵۳۵ – جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی فرهنگی
۲۰۵۳۶ – جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی
۲۰۵۳۷ – جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی سیاسی
۲۰۵۳۸ – جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران
۲۱۰۰۲ – فلسفه
۲۱۰۰۳ – فلسفه علم
۲۱۰۰۵ – فلسفه هنر
۲۱۲۱۲ – مدیریت آموزشی
۲۱۲۱۴ – مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست
۲۱۲۲۱ – مدیریت آموزش عالی
۲۱۲۲۲ – مدیریت – مدیریت رسانه ای
۲۱۲۲۶ – مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
۲۱۶۰۲ – مشاوره
۳۰۱۰۸ – ریاضی
۳۰۱۱۲ – ریاضی – جبر
۳۰۱۱۳ – ریاضی – آنالیز
۳۰۱۱۴ – ریاضی ـ هندسه ـ توپولوژی
۳۰۲۰۱ – فیزیک
۳۰۲۰۴ – ژئو فیزیک
۳۰۵۱۲ – بیوفیزیک
۳۰۵۱۹ – زیست‌شناسی – فیزیولوژی جانوری
۳۰۵۲۵ – زیست شناسی- ژنتیک مولکولی
۳۰۵۲۸ – بیوشیمی
۳۰۵۳۵ – زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
۳۰۵۳۶ – زیست‌شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
۳۰۵۴۴ – علوم جانوری- تکوینی
۳۰۵۴۵ – زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
۳۰۵۴۶ – زیست‌شناسی – سلولی و مولکولی
۳۰۵۴۸ – زیست‌شناسی – میکروبیولوژی
۳۰۷۰۲ – هواشناسی
۴۰۱۰۹ – مهندسی پزشکی – بیومکانیک
۴۰۴۰۲ – مهندسی عمران -آب
۴۰۵۱۰ – مهندسی معدن
۴۰۷۳۳ – مهندسی متالورژی و مواد
۴۱۰۱۵ – مهندسی کامپیوتر-سیستم‌های نرم افزاری
۴۱۰۲۱ – مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
۵۰۲۰۵ – اقتصاد کشاورزی
۵۰۲۰۷ – اصلاح نباتات
۵۰۲۰۸ – زراعت
۵۰۲۲۷ – سازه‌های آبی
۵۰۲۳۴ – علوم و صنایع چوب
۵۰۲۳۵ – علوم و صنایع غذایی
۵۰۲۳۶ – علوم و مهندسی آبخیزداری
۵۰۳۰۴ – آبیاری و زه کشی
۵۰۳۱۰ – مکانیک ماشینهای کشاورزی
۵۰۳۱۳ – مکانیزاسیون کشاورزی
۵۰۳۳۴ – مهندسی منابع آب
۵۰۳۳۵ – تغذیه دام
۵۰۳۳۶ – اصلاح‌نژاد دام
۵۰۴۰۹ – علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
۵۰۵۰۷ – شیلات
۵۰۵۱۷ – علوم مرتع
۵۰۶۰۷ – بیماری‌شناسی گیاهی

اگر رشته ی شما در لیست اعلام شده بود برای مشاهده اعلام نتایج آزمون دکتری تخصصی PhD سال ۹۰ (با آزمون و بدون آزمون) رشته های اعلام شده به آدرس زیر مراجعه نمایید:

(سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد) azmoon.net

اگر با نکته غیرعادی یا نامفهوم در مورد رشته های که اعلام شده است برخورد کردید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید تا ما یا سایر داوطلبان به آن پاسخ دهیم و مفید واقع شود. با آرزوی موفقیت شما در همه ی آزمون ها