دیروز صبح (۲۳/۴/۹۰) نتایج ۱۰ رشته اعلام شد ولی پس از آن در خبرها اعلام کردند که تا ساعت ۱۸ ، نتایج ۲۹ رشته دیگر نیز اعلام می شود ، بنابراین ما نیز صبر کردیم تا کاملتر اطلاع رسانی نماییم. ولی اتفاقی نیفتاد و یک شایعه بیش نبود.
بنابراین امروز ۲۴/۴/۹۰ تمامی رشته های که تا کنون در سایت مرکز آزمون اعلام شده اند در لیست زیر مشاهده می کنید : ( رشته های جدیدتر با رنگ متفاوت مشخص شده اند )

۱۰۵۰۲ – دکتری پاتولوژی دامپزشکی
۱۰۵۰۳ – دکتری بهداشت مواد غذایی
۱۰۵۰۵ – دکتری میکروبیولوژی دامپزشکی
۱۰۵۰۷ – دکتری انگل‌شناسی دامپزشکی
۱۰۵۰۸ – دکتری قارچ‌شناسی دامپزشکی
۱۰۵۱۱ – دکتری رادیولوژی دامپزشکی
۱۰۵۱۲ – دکتری جراحی دامپزشکی
۱۰۵۱۴ – دکتری فارماکولوژی دامپزشکی
۱۰۵۱۵ – دکتری فیزیولوژی دامپزشکی
۱۰۵۱۶ – دکتری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
۱۰۵۱۷ – دکتری بیماریهای داخلی دامهای کوچک
۱۰۵۲۰ – دکتری آناتومی و جنین‌شناسی دامپزشکی
۱۰۵۲۱ – دکتری بهداشت و بیماریهای طیور
۱۰۵۲۴ – دکتری بهداشت آبزیان
۲۰۳۱۲ – دکتری آموزش زبان انگلیسی
۲۰۴۰۱ – دکتری الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
۲۰۴۰۲ – دکتری الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
۲۰۴۰۵ – دکتری الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
۲۰۴۰۷ – دکتری  الهیات و معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی
۲۰۴۲۴ – دکتری کلام
۲۰۴۲۵ – دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (س)
۲۰۵۰۵ – دکتری جامعه شناسی
۲۰۵۱۶ – دکتری علوم ارتباطات
۲۰۵۳۴ – دکتری جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه
۲۰۵۳۵ – دکتری جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی فرهنگی
۲۰۵۳۶ – دکتری جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی
۲۰۵۳۷ – دکتری جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی سیاسی
۲۰۵۳۸ – دکتری جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران
۲۱۰۰۲ – دکتری فلسفه
۲۱۰۰۳ – دکتری فلسفه علم
۲۱۰۰۵ – دکتری فلسفه هنر
۲۱۲۱۲ – دکتری مدیریت آموزشی
۲۱۲۱۴ – دکتری مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست
۲۱۲۲۱ – دکتری مدیریت آموزش عالی
۲۱۲۲۲ – دکتری مدیریت – مدیریت رسانه ای
۲۱۲۲۶ – دکتری مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
۲۱۵۰۱ – دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری
۲۱۵۰۲ – دکتری جغرافیای انسانی
۲۱۵۰۶ – دکتری جغرافیای سیاسی
۲۱۵۰۷ – دکتری جغرافیای طبیعی
۲۱۵۱۸ – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستائی
۲۱۶۰۲ – دکتری مشاوره
۳۰۱۰۸ – دکتری ریاضی
۳۰۱۱۲ – دکتری ریاضی – جبر
۳۰۱۱۳ – دکتری ریاضی – آنالیز
۳۰۱۱۴ – دکتری ریاضی ـ هندسه ـ توپولوژی
۳۰۲۰۱ – دکتری فیزیک
۳۰۲۰۴ – دکتری ژئو فیزیک
۳۰۵۱۲ – دکتری بیوفیزیک
۳۰۵۱۹ – دکتری زیست‌شناسی – فیزیولوژی جانوری
۳۰۵۲۵ – دکتری زیست شناسی- ژنتیک مولکولی
۳۰۵۲۸ – دکتری بیوشیمی
۳۰۵۳۵ – دکتری زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
۳۰۵۳۶ – دکتری زیست‌شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
۳۰۵۴۴ – دکتری علوم جانوری- تکوینی
۳۰۵۴۵ – دکتری زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
۳۰۵۴۶ – دکتری زیست‌شناسی – سلولی و مولکولی
۳۰۵۴۸ – دکتری زیست‌شناسی – میکروبیولوژی
۳۰۶۰۴ – دکتری فیزیک دریا
۳۰۷۰۲ – دکتری هواشناسی
۳۰۸۰۱ – دکتری آمار
۴۰۱۰۹ – دکتری مهندسی پزشکی – بیومکانیک
۴۰۴۰۲ – دکتری مهندسی عمران -آب
۴۰۵۱۰ – دکتری مهندسی معدن
۴۰۷۳۳ – دکتری مهندسی متالورژی و مواد
۴۱۰۱۵ – دکتری مهندسی کامپیوتر-سیستم‌های نرم افزاری
۴۱۰۲۱ – دکتری مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
۵۰۲۰۵ – دکتری اقتصاد کشاورزی
۵۰۲۰۷ – دکتری اصلاح نباتات
۵۰۲۰۸ – دکتری زراعت
۵۰۲۲۷ – دکتری سازه‌های آبی
۵۰۲۳۴ – دکتری علوم و صنایع چوب
۵۰۲۳۵ – دکتری علوم و صنایع غذایی
۵۰۲۳۶ – دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری
۵۰۳۰۴ – دکتری آبیاری و زه کشی
۵۰۳۱۰ – دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی
۵۰۳۱۳ – دکتری مکانیزاسیون کشاورزی
۵۰۳۳۴ – دکتری مهندسی منابع آب
۵۰۳۳۵ – دکتری تغذیه دام
۵۰۳۳۶ – دکتری اصلاح‌نژاد دام
۵۰۴۰۹ – دکتری علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
۵۰۵۰۷ – دکتری شیلات
۵۰۵۱۷ – دکتری علوم مرتع
۵۰۶۰۷ – دکتری بیماری‌شناسی گیاهی

برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان و همچنین تاریخ و زمان دعوت به مصاحبه این رشته ها برای مصاحبه ، به  azmoon.net (سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد) مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز برای مصاحبه هم در همانجا قید شده است.