سایت آزمون دکتری ( PhdAzmoon.Net )اطلاعیه تکمیل ظرفیت دکتری ۹۱ دانشگاه گیلان منتشر شد. اطلاعات ارایه شده شامل مدارک ثبت نام ، زمان و تاریخ مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری 91 و شماره حساب دانشگاه گیلان می باشد.

تکمیل ظرفیت دکتری ۹۱ دانشگاه گیلان

قابل توجه معرفی شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۱ نیمه متمرکز
ضمن تبریک به تمامی معرفی شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۱ نیمه متمرکز مدارک مورد نیاز که می بایست معرفی شدگان برای انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند به این گونه است:

مدارک مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه گیلان

«به داوطلبان اکیدا توصیه می شود یک سری کپی از تمامی مدارک را همراه خود داشته باشند»
۱- اصل مدرک کارشناسی ارشد که معدل فارغ التحصیلی دوره در آن درج شده باشد (فوق لیسانس)
تبصره ۱-معرفی‌شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد بوده‌اند، می‌بایست تا تاریخ 31/6/91 فارغ‌التحصیل شده‌ باشند و لازم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه 57 دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور را ارائه نمایند.
تبصره ۲- لازم است کلیه معرفی شدگانی که در زمان ثبت نام در آزمون فارغ التحصیل نبوده اند حتی در صورت فارغ التحصیلی و ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد در روز مصاحبه، فرم معدل را که در آن معدل دوره تا پایان شهریور ۹۰ به تایید دانشگاه محل تحصیل آنها رسیده باشد نیز ارائه نمایند. (مطابق فرم مندرج در صفحه ۵۷ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور)
۲- اصل مدرک کارشناسی که معدل فارغ التحصیلی دوره در آن درج شده باشد (لیسانس)
تبصره ۱- آندسته از معرفی شدگانی که فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می‌باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.
تبصره ۲ – معرفی‌شدگانی که به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک‌ مندرج در بندهای 1 و 2 فوق نمی‌باشند، لازم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند. (مطابق نمونه فرم شماره 1)
۳- اصل شناسنامه و یا کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامه‌ای معرفی شده با مشخصات اطلاعات ارسالی از سوی این سازمان.
۴ـ مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور مشخص نماید (برای برادران) 5ـ برای آن دسته از معرفی شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده اند ارائه اصل گواهی مبنی بر این که عضو هیات علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده که به تایید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد الزامی است.

شماره حساب تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه گیلان

۶- اصل فیش واریزی مصاحبه به مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال (معادل بیست و پنج هزار تومان) به شماره حساب ۰۸۱۹۰۷۷۷۱۱ بانک تجارت به نام سایر منابع دانشگاه گیلان. لازم به توضیح است مبلغ واریزی به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.
۷- فرم مشخصات فردی و امتیاز دهی تکمیل شده (مطابق فایل پیوست)، کلیه مستندات مربوط به فرم (شامل اصل مدارک کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد بهمراه ریز نمرات مربوطه، اصل مدرک آزمون‌های ملی و بین‌المللی زبان که در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد، سوابق آموزشی و پژوهشی شامل سوابق تدریس، مقالات، طرحهای پژوهشی انجام شده، یک نسخه از پایان نامه کارشناسی ارشد، صورتجلسه دفاع، توصیه نامه علمی و….)
مکان  و زمان برگزاری مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری تخصصی سال 91 دانشگاه گیلان

سایت دانشگاه گیلان

http://www.guilan.ac.ir/

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net