پی اچ دی آزمون ( Phd Azmoon.Net ) تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد  دانشگاه آزاد : نتایج تکمیل ظرفیت بهمن ماه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۳ اعلام شد.

کنکور ارشد آزاد و سراسری ۹۶ ادغام شد زمان ثبت نام و برگزاری آزمون

 

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه  پی اچ دی آزمون

نتایج تکمیل ظرفیت بهمن ماه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۴ – ۹۳

نتایج تکمیل ظرفیت بهمن ماه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۴ – ۹۳ اعلام شد. زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت بهمن ماه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۴ – ۹۳ – اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۴ – ۹۳ .