سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۲ : رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد از آغاز ثبت‌ نام داوطلبان در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۲ در اواخر شهریور ماه خبر داد.

زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۵

تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۲

زمان اعلام نتایج ارشد دانشگاه آزاد ۹۲ | ظرفیت ارشد آزاد ۹۲

نتایج ارشد دانشگاه آزاد ۹۲ در روز پنجشنبه ۱۴ شهریور

نتایج کارشناسی ارشد ۹۲ سراسری

تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد ۹۲

کلیه پذیرفته شدگان و پذیرفته‌نشدگان دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می‌توانند در تکمیل ظرفیت شرکت کنند،

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

نتایج تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد ۹۲

رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اظهار کرد: سعی می‌شود تا قبل از ۱۵ مهر نتایج تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۲ اعلام شود و ۸۰۰۰ نفر در این دوره پذیرفته می‌شوند.

دلیل تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۲

اقبالی با بیان اینکه امسال ظرفیت خالی نداشتیم، اظهار کرد: امسال ۱۲ درصد افزایش ظرفیت داشتیم که به دلیل افزایش رشته محل‌ها ایجاد شده است.

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه  پی اچ دی آزمون

 • تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۴
 • تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۳
 • تکمیل ظرفیت ارشد ازاد۹۳
 • تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۳
 • تکمیل ظرفیت ارشدآزاد۹۳
 • تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد۹۳
 • تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد ۹۳
 • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۳
 • تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد۹۳
 • تکمیل ظرفیت دوم ارشد آزاد ۹۲
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد ازاد۹۳
 • تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد
 • phdazmoon net نتایج تکمیل
 • تکمىل ظرفىت ارشد دانشگاه ازاد
 • تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد۹۳
 • تکمیل ظرفیت ازاد ۹۳
 • جواب تکمیل ظرفیت ازاد
 • اعلام تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد
 • جواب تکمیل ظرفیت ارشد ۹۲
 • دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد ازاد
 • نتایج کارشناسی ارشد آزاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد آزاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد
 • ظرفیت تکمیل دانشگاه ازاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت ازاد ۹۳
 • تکمیل ارشد ازاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال ۹۳-۹۲
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد ازاد ۹۳
 • اخبار تکمیل ظرفیت
 • نتایج تکمیل ظرفیت آزاد
 • تکمیل طرفیت دانشگاه ازاد
 • دانشگاه ازاد تکمیل ظرفیت
 • نتایج تکمیل ظرفیت ازاد ارشد ۹۳
 • زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد۹۳
 • اخبار تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
 • اخبار تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد ۹۳ آزاد
 • تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه
 • اسامی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد آزا&#158
 • دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد ۹۳
 • جواب تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد ارشد
 • تکمیل ظرفیت ارشد ۹۳ازاد
 • دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه ازاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد ۹۲-۹۳
 • تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۳
 • ظرفیت دانشگاه آزاد
 • دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد ازاد ۹۲
 • نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد
 • تکمیل ظرفیت دانشکاه ازاد