سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۲ : رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد از آغاز ثبت‌ نام داوطلبان در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۲ در اواخر شهریور ماه خبر داد.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۵در سایت سازمان سنجش + لینک

زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۲

زمان اعلام نتایج ارشد دانشگاه آزاد ۹۲ | ظرفیت ارشد آزاد ۹۲

نتایج ارشد دانشگاه آزاد ۹۲ در روز پنجشنبه ۱۴ شهریور

نتایج کارشناسی ارشد ۹۲ سراسری

تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد ۹۲

کلیه پذیرفته شدگان و پذیرفته‌نشدگان دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می‌توانند در تکمیل ظرفیت شرکت کنند،

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

نتایج تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد ۹۲

رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اظهار کرد: سعی می‌شود تا قبل از ۱۵ مهر نتایج تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۲ اعلام شود و ۸۰۰۰ نفر در این دوره پذیرفته می‌شوند.

دلیل تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۲

اقبالی با بیان اینکه امسال ظرفیت خالی نداشتیم، اظهار کرد: امسال ۱۲ درصد افزایش ظرفیت داشتیم که به دلیل افزایش رشته محل‌ها ایجاد شده است.

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه  پی اچ دی آزمون

 • تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۴
 • تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۳
 • تکمیل ظرفیت ارشد ازاد۹۳
 • تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۳
 • تکمیل ظرفیت ارشدآزاد۹۳
 • تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد۹۳
 • تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد ۹۳
 • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۳
 • تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد۹۳
 • تکمیل ظرفیت دوم ارشد آزاد ۹۲
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد ازاد۹۳
 • تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد
 • phdazmoon net نتایج تکمیل
 • تکمىل ظرفىت ارشد دانشگاه ازاد
 • تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد۹۳
 • تکمیل ظرفیت ازاد ۹۳
 • جواب تکمیل ظرفیت ازاد
 • اعلام تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد
 • جواب تکمیل ظرفیت ارشد ۹۲
 • دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد ازاد
 • نتایج کارشناسی ارشد آزاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد آزاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد
 • ظرفیت تکمیل دانشگاه ازاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت ازاد ۹۳
 • تکمیل ارشد ازاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال ۹۳-۹۲
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد ازاد ۹۳
 • اخبار تکمیل ظرفیت
 • نتایج تکمیل ظرفیت آزاد
 • تکمیل طرفیت دانشگاه ازاد
 • دانشگاه ازاد تکمیل ظرفیت
 • نتایج تکمیل ظرفیت ازاد ارشد ۹۳
 • زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد۹۳
 • اخبار تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
 • اخبار تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد ۹۳ آزاد
 • تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه
 • اسامی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد آزا&#158
 • دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد ۹۳
 • جواب تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد ارشد
 • تکمیل ظرفیت ارشد ۹۳ازاد
 • دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه ازاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد ۹۲-۹۳
 • تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۳
 • ظرفیت دانشگاه آزاد
 • دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد ازاد ۹۲
 • نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد
 • تکمیل ظرفیت دانشکاه ازاد