سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۲ : دکتر حسین توکلی اعلام کرد: انتخاب رشته آزمون دکتری سال ۹۲ در ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۷ آبان ماه پایان پذیرفت و بر اساس آمار اولیه گزارش شده تعداد ۲۰ هزار و ۱۸۴ داوطلب نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته در رابطه با تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۲ اقدام کرده اند.

ظرفیت تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۲

مشاور عالی سازمان سنجش افزود : ظرفیت نهایی که برای پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال ۹۲ درنظر گرفته شده است ۱۷۰۰ نفر است.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۲

دکتر توکلی یادآور شد: نتایج چند برابر ظرفیت کدرشته های محل مندرج در اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۲ در روز چهارشنبه ۱۵ آبان ماه برای انجام مراحل مصاحبه از طریق سازمان سنجش منتشر می شود.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

 • تکمیل ظرفیت دکترای ۹۳
 • تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۳
 • نتایج تکمیل ظرفیت دکتری آزاد۹۳
 • نتایج تکمیل ظرفیت ۹۳
 • تکمیل ظرفیت ازمون سراسری ۹۳
 • نتایج تکمیل ظرفیت دکتری ‏۹۴‎-‎۹۳
 • تکمیل ظرفیت دکترای دانشگاه ازاد اسلامی ۹۳
 • نتایج تکمیل ظرفیت دکترا آزاد۹۳
 • ظرفیت تکمیل ازمون دکترا ۹۳
 • نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۳
 • نتایج تکمیل ظرفیت دکترای ۹۳
 • نتیجه تکمیل ظرفیت دکتری۹۳
 • تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۳
 • فرم تکمیل ظرفیت دکتری ۹۳
 • اخبار تکمیل ظرفیت دکتری سال ۹۴-۹۳
 • تکمیل ظرفیت دکتری ۹۳-۹۴ اخبار
 • ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺩﻛﺘﺮﺍ ۹۳
 • نتایج تکمیل ظرفیت دکترا۹۳
 • جواب دکترای تکمیل ظرفیت۹۳ ازاد
 • زمان مصاحبه تکمیل طرفیت دکتری وزارت علوم۹۳
 • نتایج تکمیل ظرفیت دکترا ۹۳
 • نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه ازاد سال ۹۳
 • نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی کشاورزی دانشگاه آزاد ۹۳
 • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری سراسری۹۳
 • اخبار تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد۹۳
 • تکمل ظرفیت دانشگاه سراسری سال ۹۳
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد سراسری ۹۳۹۳
 • تکمیل ظرفیت آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال ۹۳
 • تکمیل ظرفیت آزمون دادگستری ۹۳
 • ۹۳ اخبار تکمیل ظرفیت
 • فرم تکمیل ظرفیت دانشگاه سراسری۹۳
 • آخرین اخبار تکمیل ظرفیت ارشدسال ۹۳
 • لینک نتایج تکمیل ظرفیت دکتری
 • نتایج تکمیل ظرفیت دکتری ازاد۹۳
 • مرکز آزمون=نتایج دکتری =تکمیل ظرفیت۹۳
 • نتایج ازمون دکترا۹۳
 • نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه ازاد سال ۹۳۹۳
 • نتایج تکمیل ظرفیت دکترا- ۹۳
 • نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دولتی دکتری۹۲
 • اخبار تکمیل ظرفیت دکترا۹۳
 • تکمیل ظرفیت ازمون دکتری ۹۳
 • تکمیل ظرفیت ازمون دکتری ازاد سال۹۳
 • تکمیل ظرفیت دکتراسال ۹۳
 • تکمیل ظرفیت دکتری ۹۲ ۹۳
 • تکمیل ظرفیت دکتری مکانیک ۹۲
 • تکمیل ظرفیت دکتریphd 93
 • افزایش ظرفیت دانشگاه برای phd سال ۹۳
 • اعلام نتایج نهایی تکمیل ظرفیت دکتری ازاد۹۳_۹۴
 • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری آزاد۹۳
 • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دکتری۹۳