سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) بورسیه  دکتری پژوهش محور دستگاه‌های اجرایی مدیر کل امور بورس وزارت علوم از اعلام نتایج بورس دکتری پژوهش محور دستگاه‌های اجرایی خبر داد. دکتر حسن مسلمی نایینی با اشاره بررسی ۱۰۵۰ پرونده از بین متقاضیان، گفت: پس از ارزیابی، ۱۶۷نفر از متقاضیان در اولویت قرار گرفتند که نتایج ارزیابی و بررسی در پروفایل متقاضیانی که در اولویت قرار گرفته‌اند، اعلام شده است.
وی افزود: ارزیابی متقاضیان بر اساس مدارکی که در سامانه کاربرد قرارداده‌اند، انجام شده و اکثر متقاضیانی که در اولویت قرار نگرفته‌اند، حائز شرایط لازم بوده و بعضا حمایت مالی معتبر نداشته‌اند.
مسلمی با بیان اینکه مراحل ثبت‌نام و بررسی تقاضا در چند مرحله انجام شده است، تصریح کرد: ابتدا متقاضیان در سامانه حوزه کاربرد ثبت‌نام کردند و حوزه‌های کاربرد متقاضیان بعد از دریافت نام کاربری و رمز از اداره کل بورس سازمان دانشجویان وزارت علوم، صلاحیت متقاضی را تایید کرده و نامه مالی را در سیستم قراردادند که پس از آن اداره کل بورس پرونده متقاضیان را با توجه به رشته متقاضی تفکیک و طی هفت جلسه با متوسط زمانی دو تا سه ساعت با حضور حدود ۵۰ نفر از اعضای هیات علمی مجرب دانشگاه و پژوهشگاه‌های کشور داوری و بررسی کرد.
مدیر کل بورس وزارت علوم خاطرنشان کرد: ارزیابی بر اساس مدارکی که متقاضیان در سامانه قرارداده بودند، انجام شد که این ارزیابی شامل بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی بود، همچنین اساتید داور با توجه به مستندات متقاضیان، ارزیابی و بررسی‌های خود را اعمال و در نهایت تعدادی را در اولویت دوره دکتری پژوهش محور معرفی  کردند.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون