عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به بند نهم طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که به موجب آن استخدام اعضا هیات علمی مجرد ممنوع می شود، گفت: پیش فرض ما این است که فرد مجرد را استخدام نکنیم تا ترغیب شود ازدواج کند. ما ازدواج زوری نداریم! همان طور که فرزند آوری زوری نداریم.

دکتر زاهدی اصل افزود: این بند باعث محرومیت دانشگاه از بعضی نیروهای نخبه و کارآمد می شود و عادلانه و کارشناسانه نیست. به فرض تعدادی نیروی نخبه داریم اما چون نتوانسته‌اند ازدواج کنند بگوییم نمیتوانید عضو هیات علمی شوید.

در همین زمبنه بخوانید:

وی درباره ترغیب جوانان به ازدواج گفت: باید شرایط و بسترها آماده شوند و فضا و امکانات را به گونه ای فراهم کنیم که گشایشی به وجود آید تا جسارت جوانان برای تشکیل زندگی بیشتر شود وگرنه ما مجردها را استخدام نکنیم،‌ هیات علمی نکنیم و…پس حقوق شهروندی و حق حیات آنها چه می شود؟ به نظر من این راه منطقی نیست و با این محدودیتها نمی توان جوانان را ترغیب به ازدواج کرد.

این استاد دانشگاه علوم اجتماعی ادامه داد: ما نعل وارونه می زنیم. یکی از بسترهایی که می تواند جوانان را به ازدواج ترغیب کند اشتغال است. ما داریم فرصت اشتغال را از جوانان می گیریم و می گوییم آنان باید ازدواج کنند تا بتوانند شاغل شوند در حالیکه اول اشتغال است و بعد ازدواج نه اینکه اول ازدواج بعد شغل.

وی در پایان این بند را که در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده ناقض قانون اساسی دانست و گفت: در یکی از اصول قانون اساسی به صراحت گفته شده که اشتغال حق همگانی است و ذکر نشده که اشتغال حقی است برای متاهلین! در اصل دیگری نیز گفته شده که مردم در انتخاب شغل آزادند.