سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) منابع آزمون دکتری 93 : تغییرات منابع آزمون دکتری 93 : مدیر کل برنامه ریزی آموزش عالی، گفت: تغییرات در آزمون دکتری 93 در مقایسه با آزمون سال گذشته بسیار جزئی خواهد بود.

تغییر ضرایب و منابع آزمون دکتری ۹۳

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییر ضرایب و منابع آزمون دکتری سال ۹۳ ، گفت: تغییرات در منابع آزمون دکتری ۹۳ بسیار جزئی خواهد بود و گسترده نیست.
وی در این باره، اظهار داشت: بررسیهای در این باره هنوز ادامه دارد و برخی عنوانهای درسی در فرایند بازنگری اصلاح شد یا تغییر یافت.
مدیر کل برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، ادامه داد: متناسب با تغییراتی که در برنامه های مصوب جدید نسبت به برنامه های پیشین صورت گرفته است، تغییرات هم اعمال می شود.
قدیمی خاطرنشان کرد: آخرین اصلاحات آزمون دکتری ۹۳ توسط دفتر گسترش در دفترچه آزمون ذکر می شود.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون