سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  آزمون دکتری ۹۴  :  زبان عمومی و استعداد تحصیلی جزء منابع آزمون دکتری تخصصی پردیس های دانشگاهی اعلام شد.

داوطلبان در آزمون دکتری به سؤالات دروس تخصصی و استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی پاسخ می‌دهند و ضرایب دروس در هر یک از رشته‌های امتحانی عبارت از مجموعه دروس اختصاصی به عنوان یک ماده امتحانی با ضریب چهار استعداد تحصیلی با ضریب یک و زبان انگلیسی با ضریب یک است. در کدرشته امتحانی زبان و ادبیات عرب به جای درس زبان انگلیسی عمومی، زبان عربی عمومی در نظر گرفته شده است.

آزمون امتحانی شامل دروس تخصصی استعداد تحصیلی و زبان به صورت تستی چهارگزینه‌ای است که برای هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط به منظور خنثی کردن پاسخ‌های حدسی یک نمره منفی در نظر گرفته شده است.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

منابع آزمون دکتری پردیس دانشگاه

منابع آزمون دکتری پردیس دانشگاه – زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی دکتری در آزمون دکتری پردیس دانشگاه ها – منابع دکتری پردیس دانشگاه چیست؟ -آزمون دکتری پردیس خودگردان دانشگاه ها .منابع آزمون دکتری پردیس خودگردان دانشگاه ها  چیست؟- منابع آزمون دکتری پردیس خودگردان دانشگاه ها – منابع آزمون دکتری پردیس خودگردان دانشگاه ها – زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی دکتری .

  • منابع آزمون دکتری پردیس
  • منابع آزمون دکتری پردیس دانشگاه
  • منابع دکتری پردیس چیست ؟
  • منابع دکتری پردیس دانشگاهی
  • اعلام منابع آزمون دکتری پردیس دانشگاهی 93
  • منابع آزمون دکتری پردیس خودگردان 94
  • اعلام منابع کنکور دکتری پردیس دانشگاه ها 93 – 94
  • منابع آزمون دکتری پردیس دانشگاه ها