ممنوعیت های کنکور سراسری :  دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی هستند حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ را ندارند و در صورت شرکت در آزمون به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

نظر به اینکه سوابق تحصیلی دیپلم های شاخه نظری (نظام سالی واحدی) شامل رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که از سال ۱۳۸۴ به بعد (سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳)، دیپلم خود را اخذ کرده اند در آزمون آنان اعمال خواهد شد. لذا داوطلبان برای ثبت نام در آزمون، پس از ورود به صفحه ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ و انتخاب یکی از گزینه ها به شرح ذیل با توجه به سال اخذ مدرک دیپلم خود، وارد محیط ثبت نام می شوند.

ممنوعیت شرکت در کنکور سراسری ممنوعیت های کنکور ۹۴-۹۵

چه کسانی نمی توانند در کنکور سراسری شرکت کنند؟ ممنوعیت های شرکت در کنکور سراسری ممنوعیت شرکت در کنکور سراسری ممنوعیت های کنکور ممنوعیت های کنکور سراسری