سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) بورس دکتری ۹۳ قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با اشاره به نگرانی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با تأمین معیشت دانشجویان دکتری گفت: وزارتین علوم و بهداشت در حال تهیه آیین‌نامه‌ای پیرامون چگونگی حمایت از دانشجویان دکتری هستند .جلسه 47 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

دکتر مخبر دزفولی در ابتدای این جلسه با اشاره به موضوع ساماندهی نحوه کمک به دانشجویان دکترا گفت: پژوهانه پرداخت شده می تواند در اختیار اساتید راهنمای پایان نامه های دکترا قرار گیرد تا در مسیر انجام پایان نامه مصرف شود.

وی افزود: البته باید در مورد معیشت دانشجویان دکترا که غالبا متأهل هم هستند، فکر شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برخی از اظهارنظرها در مورد آمار رشد علمی کشور ادامه داد: رشد علمی کشور به گواهی آمارهای متعدد جهانی هم در بخش مقالات علمی و هم در بخش تولید محصول از این مقالات، در حالت مطلوبی قرار دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: افراط و تفریط در بیان آمار رشد علمی کشور به یک اندازه مضر است.

وی افزود: باید مطابق با سیاست ها و ضوابط نقشه جامع علمی کشور، متغیرهای آماری تدوین و تعریف شده و پس از آن آمارهای علمی به صورت یکدست طبق این متغیرها تهیه شود و این آمارها ملاک عمل و بیان باشد.

دکتر مخبر دزفولی با اشاره به طرح سند آمایش آموزش عالی در جلسه امروز، ادامه داد: سند آمایش آموزش عالی و توسعه هدفمند آموزش عالی به عنوان یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی باید در اسرع وقت تصویب شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به نگارش اطلس آموزش عالی کشور در دبیرخانه شواری عالی انقلاب فرهنگی گفت: اطلس آموزش عالی کشور به عنوان یکی از پیش زمینه های تدوین نقشه جامع علمی کشور، در ۱۰ جلد در دبیرخانه شواری عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده و این سند می تواند مبنای مطمئن و مسحتکم آمایش آموزش عالی باشد.

وی افزود: سند آمایش آموزش عالی میثاق برنامه عمل مشترک همه بخش های علم و فناوری کشور خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: همه بخشهای کشور اعم از صنعت، کشاورزی و.. نیازمند سند جامع آموزشی هستند و تلاش هایی در این زمینه شروع شده است.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

معیشت دانشجویان دکتری حقوق دانشجوی دکتری درآمد دانشجوی دکتری پژوهانه دانشجوی دکتری

معیشت دانشجویان دکتری حقوق دانشجوی دکتری درآمد دانشجوی دکتری پژوهانه دانشجوی دکتری هزینه دانشجوی دکتری – آیین نامه و شیوه نامه حقوق دانشجویان دکتری تخصصی PhD .

  • معیشت دانشجوی دکتری
  • حقوق دانشجوی دکتری
  • حمایت از دانشجوی دکتری
  • حمایت دانشجوی دکتری
  • درآمد دانشجویان دکتری
  • حمایت از دانشجویان دکتری
  • حقوق دانشجویان دکتری تخصصی