سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) مصاحبه دکتری ۹۲  : زمان دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۹۲ دانشگاه های کشور مشخص شد.
اسامی آن دسته از متقاضیانی که در مرحله انتخاب رشته دکتری ۹۲ به عنوان دعوت شدگان به مصاحبه توسط سازمان سنجش به دانشگاهها معرفی می شوند، ۱۵ اردیبهشت ماه از طریق www.sanjesh.org سایت سازمان سنجش اعلام می شود.

شیوه اعلام اسامی مرحله مصاحبه آزمون دکتری ۹۲

با توجه به ظرفیت هر یک از کد رشته محلهای تحصیلی و بر اساس اولویت کد رشته محلهای انتخابی همچنین نمرات علمی آزمون از بالاترین نمره تا چند برابر ظرفیت هر کد رشته محل، فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط شرکت در مصاحبه و حداکثر در ۵ کد رشته محل استخراج خواهد شد.

زمان اعلام اسامی دعوت شدگان به مصاحبه آزمون دکتری ۹۲

داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی شدگان برای مصاحبه در زمان اعلام شده قرار دارد با توجه به جدول زمانی اعلام شده در اطلاعیه ای که به همراه فهرست اسامی آنان روز ۱۵ اردیبهشت ماه روی سایت سنجش قرار می گیرد لازم است با به همراه داشتن مدارک لازم به شرح مندرج در اطلاعیه این سازمان، به موسسات آموزش عالی ذیربط مراجعه و در مصاحبه شرکت کنند.

تاریخ مصاحبه دکتری ۹۲ دانشگاه ها

از دهه سوم اردیبهشت ماه فرایند مصاحبه در دانشگاههای کشور آغاز خواهد شد.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

شهریه دکتری شبانه دانشگاه تهران

زمان دعوت به مصاحبه دکتری ۹۱-۹۲ | تاریخ مصاحبه دکتری ۹۲ | زمان دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۹۲ دانشگاه ها| سوالات مصاحبه آزمون دکتری ۹۲ | نتایج دکتری ۹۲ آزاد همه و همه در سایت آزمون دکتری دانشگاه ها گرد هم آمده است:

  • مصاحبه دکتری سراسری سال ۹۲
  • تاریخ مصاحبه دکتری ۹۱-۹۲
  • مصاحبه دکترا چگونه است