سایت آزمون دکتری (PhdAzmoon. Net) آزمون دکتری 92 : آخرین تغییرات مصاحبه آزمون دکتری 92 با حضور نماینده سازمان سنجش آموزش کشور در مصاحبه آزمون دکتری 92 قطعی شد.

مصاحبه آزمون دکتری ۹۲

دکتر حسین توکلی با اشاره به برخی مشکلات هنگام مصاحبه آزمون دکتری از پذیرفته شدگان این مقطع افزود: هر چند امسال ضرایب نمره کنکور دکتری و مصاحبه دکتری ۹۲ مساوی تعیین شده است اما برای جلوگیری از تخلفات احتمالی نماینده این سازمان بر روند مصاحبه علمی افراد در دانشگاه مورد نظر نظارت خواهد کرد.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

نماینده سازمان سنجش در مصاحبه آزمون دکتری ۹۲

وی اضافه کرد: این نماینده الزاماً از سازمان سنجش نیست بلکه ممکن است معتمد این سازمان در تهران و شهرستان ها باشد.

تخلفات مصاحه آزمون دکتری ۹۲

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: این نماینده فقط تخلفات احتمالی مصاحبه آزمون دکتری ۹۲ دانشگاه ها را به سازمان سنجش آموزش کشور گزارش خواهد کرد.

نتایج آزمون دکتری 92

نتایج اولیه آزمون دکتری ۹۲ دهه دوم فروردین سال ۹۲ اعلام خواهد شد.

انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۲

اضافه کرد: انتخاب رشته پذیرفته شدگان۲۰فروردین سال آینده آغاز می شود و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

 • زمان مصاحبه دکتری ۹۳
 • زمان مصاحبه آزمون دکتری ۹۲
 • زمان مصاحبه دکترای ۹۲
 • اعلام زمان مصاحبه دکتری ۹۳
 • زمان اعلام نتایج مصاحبه دکتری ۹۲
 • مصاحبه دکترای ۹۲
 • تاریخ مصاحبه دکتری ازاد ۹۲
 • زمان دعوت به مصاحبه دکتری ۹۲-۹۳
 • زمان مصاحبه ی دکتری ۹۲
 • تاریخ مصاحبه دکترا ۹۲
 • نتایج دکتری ۹۲-۹۳
 • تاریخ مصاحبه دکتری
 • زمان مصاحبه آزمون دکترا ۹۲
 • نتایج مصاحبه دکتری۹۲
 • تاریخ مصاحبه آزمون دکتری ۹۲
 • تاریخ مصاحبه دکترای ۹۲
 • تاریخ مصاحبه دکتری ۹۲
 • زمان برگزاری مصاحبه دکتری ۹۲
 • مصاحبه دکتری۹۲
 • زمان مصاحبه دکتری ۹۲-۹۳
 • زمان مصاحبه دکتری سراسری ۹۲
 • زمان مصاحبه ازمون دکتری ۹۲
 • تاریخ برگزاری مصاحبه دکتری ۹۳
 • زمان مصاحبه دکتری سراسری ۹۳
 • زمان انجام مصاحبه دکتری ۹۲
 • زمان مصاحبه آزمون دکترا ۹۳
 • زمان برگزاری مصاحبه دکتری آزاد
 • زمان دعوت به مصاحبه دکتری سراسری ۹۲
 • زمان مصا حبه تربیت معلم
 • جزئیات مصاحبه دکتری ۹۳
 • زمان تعیین مصاحبه دکتری
 • زمان دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۹۳
 • دانلود دفترچه اعلام زمان مصاحبه دکتری ۹۲
 • تاریخ مصاحبه دکترای ۹۳ آزاد
 • زمان مصاحبه دکتری ۹۳سراسری
 • تاریخ مصاحبه آزمون دکتری
 • زمان اعلام تاریخ مصاحبه دکتری ازاد ۹۳
 • زمان مصا حبه دکتر
 • اطلاعاتیدر مورد مصاحبه دکترا ازاد
 • جزئیات درباره مصاحبه آزمون دکتری آزاد ۹۲
 • تاریخ دقیق مصاحبه آزمون دکتری ۹۳
 • زمان برگزاری مصاحبه ورودی دکتری
 • زمان برگزاری مصاحبه دکتری مالی دانشگاه تهران
 • زمان برگذاری مصاحبه دکترا سرایری ۹۳
 • اعلام نتایج دکتری مصاحبه ازاد ۹۲-۹۳
 • زمان مصاحبه تخصصی آزموت دکتری
 • تاریخ وچگونگی انجام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۹۲
 • زمان مصاحبه ازمون دکتری سراسری سال ۹۳
 • تاریخ دعوت به مصاحبه دکتری سراسری ۹۳
 • زمان اعلام دعوت به مصاحبه دکتری ۹۲