دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هیاتی مسئول و مرجع رسیدگی به شکایت‌های دانشجویان و اساتید تشکیل می‌شود و در جلسه آتی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب خواهد رسید.

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی با اشاره به مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مرجع رسیدگی به شکایت‌های دانشجویان و اساتید، گفت: ترکیب، وظایف و ماموریت‌های این هیات باید به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.

وی گفت: این هیات مسئول رسیدگی به مشکلات و شکایات اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها در زمینه‌هایی نظیر بورسیه‌ها، فرصت‌های مطالعاتی، مباحث آموزشی و … خواهد بود که امیدواریم با تشکیل این هیئت مواردی که توسط دیوان عدالت اداری مطرح شده است حل شود.

مرجع رسیدگی به شکایات اساتید دانشجویان در دانشگاه‌ ها

تشکیل هیات مرجع رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌ ها | مرجع رسیدگی به شکایات در دانشگاه ها | بورسیه‌ ها فرصت‌های مطالعاتی مباحث آموزشی