سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) اعتراض : سبحان الهی رئیس دانشگاه خوارزمی گفت: ادغام دانشگاه علوم اقتصادی با دانشگاه خوارزمی قانونی است و در راستای استفاده بهینه از امکانات و افزایش کیفیت آموزش صورت گرفه است.

محمدعلی سبحان اللهی در پاسخ به سوالی در خصوص ادغام دانشگاه علوم اقتصادی با دانشگاه خوارزمی گفت: ادغام دانشگاه علوم اقتصادی با دانشگاه خوارزمی کاملا قانونی است و از سوی فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امضا و ابلاغ شده است.

وی افزود: اینگونه ادغام ها جزء سیاست های وزارت علوم است در راستای توسعه کیفی دانشگاه ها است و توسعه کمی که در گذشته اتفاق افتاده باید جمع شود . کیفیت افزایش پیدا کند تا بتوانیم از امکانات موجود استفاده بهینه داشته باشیم و بخشی از اقتصاد مقاومتی این است که بتوانیم از منابع موجود بهتر استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه خوارزمی در خصوص تحصیل دانشجویان علوم اقتصادی در شرایط فعلی گفت: هیچگونه مشکلی برای ادامه تحصیل دانشجویان پیش نمی آید و مدارک تحصیلی آنها از سوی دانشگاه خوارزمی صادر می شود.

 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون