سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  آزمون دانشگاه آزاد : رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با بیان اینکه بیش از ۹۰ رشته های بدون مجوز این واحدها هم اکنون دارای مجوز هستند، به علت راه اندازی رشته های بدون مجوز نیز اشاره کردخسرو دانشجو با بیان اینکه به منظور مجوز دار کردن رشته ها از وزارت علوم فرجه ای دریافت کرده ایم، اظهار داشت: بخش اعظمی از مدارک مورد نیاز برای مجوز دار کردن رشته ها فراهم و این رشته ها دارای مجوز شدند، از سوی دیگر وزارت علوم به واحد علوم و تحقیقات تا مهر ۹۳ مهلت مجوز دار کردن موقت رشته ها را داده بود که تاکنون بالای ۹۰ درصد رشته های موجود در این واحد دارای مجوز شدند و ۱۰ درصد باقیمانده هم به زودی فرایند دریافت مجوز را طی خواهند کرد.
وی درباره علت راه اندازی رشته های بدون مجوز در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، تصریح کرد: راه اندازی این رشته ها دستوری بود و مدیران گذشته بدون طی کردن مسیرهای قانونی اقدام به ایجاد این رشته ها می کردند و به هیچ عنوان برای دریافت مجوز به دفتر گسترش وزارت علوم مراجعه نشده بود.
رئیس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد با ذکر مثالی در خصوص رشته های بدون مجوز در این واحد، گفت: به عنوان مثال در یکی از واحدها، ۱۸ رشته تحصیلی تنها با دو استاد دانشجو می پذیرفت اما هم اکنون در هر رشته ای سه استاد فعالیت می کنند.
رئیس واحد علوم و تحقیقات در ادامه گفت: به قوت می گویم اعتبار همه رشته های دانشگاه آزاد که دانشجویان در آن تحصیل می کنند کاملاً تایید شده و وزارت علوم این مجوزها را رسماً صادر کرده است.
وی همچنین اظهار داشت: از آنجا که این شائبه ایجاد شده که تمام دانشجویانی که در پردیسهای دانشگاهی پذیرفته می شوند بدون کنکور وارده شده اند، قرار شد در مدارک دانشجویان شاغل به تحصیل در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، از لفظ پردیس استفاده نشود.
وی در این باره باره به ذکر مثالی پرداخت و ادامه داد: اگر دانشجویی به عنوان مثال در حال تحصیل در پردیس سمنان واحد علوم و تحقیقات است، بعد از دانش آموختگی در مدرک تحصیلی اش قید می شود که در ” علوم و تحقیقات سمنان ” تحصیل کرده است.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون